Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(04. 1979)


Problém č. 14

Milan Bednár, Kurima

Originál pre Informačný spravodaj

Pomocný mat 2. ťahom (6-4)

b) -Sc7 a Kd7 na e8,

c) ako a) -Vf5, -Jg1 a Kd7 na e8


Problém č. 15

Peter Durst, Vyšné Hágy

Originál pre Informačný spravodaj

Pomocný mat 2. ťahom (5+6)

2 riešenia

 Problém č. 16

František Bednár, Kurima

Originál pre Informačný spravodaj

autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (8+7)Prvé dva problémy sú pomocné maty z exošachu, kde začína čierny a pomáha bielemu dať mat 2. ťahom. Tretí problém je prvotinou mladého šachistu z Kurimy.

Problém č. 14: b. Kd7, Vf2, Sc7, Sf7, Jf4, pf3 (6), č. Kf6, Vf5, Jg1, pe7 (4). Pomocný mat 2. ťahom. Úloha má tri pozície: a) na diagrame, b) bez bieleho Sc7 a s kráľom premiestneným z d7 na e8, c) bez čiernej Vf5 a Jg1 a s kráľom premiestneným z d7 na e8. Sú to vlastne tri rôzne problémy.

Problém č. 15: b. Ka5, Jh5, pb3, f4, f5 (5), č. Kd5, Vd1, Sg1, pc6, d6, e5 (6). Pomocný mat 2. ťahom, ktorý má 2 riešenia.

Problém č. 16: b. Kg2, Dh3, Vc2, Se3, Sh5, Jb3, Jf2, pd4 (8), č. Ke1, Jg4, pb4, c3, e4, f5, h2 (7). Mat 2. ťahom.

Riešenia týchto troch problémov pošlite do 15. mája 1979 na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima č. 160. Jeden správny riešiteľ bude odmenený knižnou cenou.


Riešenie problému č. 10 Bednár: 1.Sg3 (hrozí 2.Df4 mat), 1...h:g3, V:d6, Je5+, e5, J:e2 2.J:g3, J:d6, D:e5, D:e5, Dd3 mat. Škoda len, že je to iba intencia, lebo po 1...Ke4 je úloha neriešiteľná.

Riešenie problému č. 11 Sorád: 1.Je4 (hrozí 2.Jf2 mat alebo 2.Jc5 mat), 1...J:e4, V:e4, d:e4, d:e3 2.De2, Sa6, V:d4, V:d5 mat. Zvodnosti: 1.Jh5? vyvracia 1...Vf6!, 1.Jd7? vyvracia 1...d:e3!


Stav riešiteľskej súťaže po 2. kole:

Bicák, Dzuriš, Kovaľ, Škerlík, Vendel (všetci Bardejov), Bandžuch (Spišské Vlachy), Durst (Vyšné Hágy), Ing. Karel (Praha) po 7 bodov, F. Bednár, V. Bednár, Sorád, Hricek, Hvišč (všetci Kurima), Majerčák (Tatranská Lomnica) po 4 body, Brodzák (Zborov), Tressa, Pagáč, Vašuta (všetci Bardejov) po 2 body. -MB-


Vzad <<  >> Vpred