Vzad <<  >> Vpred

Šachová rubrika

(11.-12. 1978)


Problém č. 5

Milan Bednár, Kurima

Originál pre Informačný spravodaj

Mat 3. ťahom (4-4)

tri riešenia


Problém č. 6

Jozef Sorád, Kurima

Nedeľná Pravda, 23. 6. 1978

Mat 2. ťahom (13-12)

 Problém č. 7

Milan Bednár, Kurima

Originál pre Informačný spravodaj

Biely začína a remizuje (4-4)


Problém č. 8

Milan Bednár, Kurima

Originál pre Informačný spravodaj

Biely začína a vyhrá (9-10)Riešiteľom predkladáme na riešenie štyri úlohy:

Problém č. 5: b. Kd6, Vd1, Jd4, pd7 (4), č. Kd8, Sd5, Jd3, pd2 (4). Biely začína a dá mat najneskoršie 3. ťahom. Úloha má tri riešenia.

Problém č. 6: b. Kh1, De7, Vd1, Vd8, Sa6, Sg1, Jd5, Jh3, pc6, f5, f6, g2, g4 (13), č. Ke4, Dg7, Vb5, Sa2, Sb4, Jd3, Jg8, pa5, c3, e5, g5, h7 (12). Mat 2. ťahom.

Problém č. 7: b. Kh8, Ve4, pd7, h5 (4), č. Kg3, Jc6, pf2, h6 (4). Biely začína a remizuje aj pri najlepšej hre čierneho.

Problém č. 8: b. Kh3, Se3, pa3, e2, g2, g4, g6, h6, h7 (9), č. Kh8, Sh4, pa5, b4, c5, d6, e5, e6, g3, g5 (10). Biely začína a vyhrá.

Riešenia pošlite na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima č. 160 do 3. januára 1979.


Riešenie problému č. 1 Loyd: 1.Sf8 (hrozí 2.Da1 mat), 1...S:b2, K:b2, Jc2 2.S:h6, Da3, D:c2 mat. Tento problém má veľa neekonomických figúr, ale zato má veľmi pekný úvodník.

Riešenie problému č. 2 Bednár: 1.Jg7 (hrozí 2.Je8 mat), 1...V:f4+, V:e7, V:c5, Db8 2.S:f4, Vc8, Jd5, a:b8D mat. Problém obsahuje aj tematickú zvodnosť 1.Jf6? s obranou 1...V:f6!

Cenu za riešenie vyhráva Stanislav Škerlík (Bardejov).


V dlhodobej súťaži je po dvoch úlohách stav:

F. Bednár, V. Bednár, I. Dzuriš, Ing. J. Lukáč, J. Sorád a S. Škerlík po 4 body, J. Bicák, Ján Hvišč a Jozef Hvišč po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred