Vzad <<  >> Vpred

Šachová rubrika

(09. 1978)


Problém č. 1

Samuel Loyd

N. Y. Sunday Herald 1889

Mat 2. ťahom (12-12)


Problém č. 2

Milan Bednár, Kurima

Originál pre Informačný spravodaj

Mat 2. ťahom (12-8)


Týmto číslom zavádzame do Informačného spravodaja aj šachovú rubriku, ktorú bude viesť Milan Bednár, predseda komisie kompozičného šachu pri VŠZ OV ČSZTV.

Takmer každý šachista začína tak, že ho niekto, napr. otec, spolužiak alebo priateľ, posadí k šachovnici, povie mu názvy kameňov, vysvetlí ako sa pohybujú, a vyzve ho k hre. Mladý adept obyčajne prvé partie prehráva, ale veľmi často sa stáva, že sa skoro prejaví jeho talent, prichádza prvá výhra a po nej ďalšia.

Úspechy zväčšujú záujem a záujem zväčšuje úspechy. Nový hráč je chytený do osídiel šachovej bohyne Caissy. Nie je vylúčené, že si v novinách občas všimne aj šachovú rubriku.

Skôr ho nezaujímala, ale teraz ju sleduje, nájde v nej nejakú správu, partiu a raz tiež napríklad takýto problém (číslo 1, Samuel Loyd, N. Y. Sunday Herald 1889) na riešenie. Kontrolná notácia: b. Kf1, Da4, Vb2, Vh1, Sa3, Sd3, Jg2, Jh3, pe2, f3, g3, h4, č. Kc1, Dh6, Vd8, Vh8, Sb7, Sg7, Je1, pa7, b6, c7, f7, h7 (12+12).

Čierny kráľ tu stojí veľmi zle a aj začiatočník by ho dokázal rýchlo zmatovať, napr. ťahmi 1.Vc2+ Kd1 2.Vc1+ Kd2 3.Dd1 mat, alebo po 1...Kb1 2.Db3+ Ka1 3.Da2 mat, alebo i inak, veď to nie je žiadne umenie. Ale pozor! Podmienkou je dať mat druhým ťahom. To znamená, že biely začína a hrá tak, aby najneskoršie druhým ťahom dal čiernemu kráľovi mat i pri najlepšej hre čierneho. No a to je už vaša úloha.

Problém č. 2 zložil vedúci tejto rubriky - Milan Bednár, originál pre Informačný spravodaj. Kontrolná notácia: b. Kf1, Dc5, Va8, Ve7, Se6, Sg3, Jf4, Jh5, pa6, a7, b2, c2, č. Kc7, Db3, Vd7, Vf5, Sc6, Jf8, pd3, h4 (12+8).

Obidva problémy patria do dlhoročnej riešiteľskej súťaže, ktorá skončí v 12. čísle Informačného spravodaja. Najúspešnejší riešitelia budú odmenení vecnými cenami. Aj jeden úspešný riešiteľ dnešných dvoch problémov dostane vecnú cenu.

Riešenia posielajte do 27. októbra 1978 na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima č. 160.

Pokúste sa aj vy zložiť nejaký problém a pošlite ho na uverejnenie vedúcemu rubriky. -MB-


Vzad <<  >> Vpred