Vzad <<  >> Vpred

Šachová rubrika

(10. 1978)


 

Problém č. 3

Milan Bednár, Kurima

Originál pre Informačný spravodaj

Mat 2. ťahom (7-5)


Problém č. 4

Ivan Dzuriš, Bardejov

II. cena

Smena 19. 9. 1964

Mat 10. ťahom (8-6)Čo je to vlastne šachový problém? Pokúsime sa to vysvetliť. Na šachovnici si postavte pozíciu: b. Ka4, De4, Sd4, pe2 (4), č. Kc4, pd6, e5 (3), kde biely začína a dá mat 2. ťahom. Táto stručná výzva znamená v podstate toto: "Nájdite taký 1. ťah bieleho, aby po každej odpovedi čierneho biely dal hneď mat."

Začínajúci riešiteľ si môže napísať zoznam všetkých prvých ťahov bieleho (v danej pozícii je ich 31) a postupne ich skúšať a vyškrtávať (ak nájde proti nim určitú obranu), až narazí na správny 1.e2-e3! Po tomto tzv. úvodníku sa čierny dostáva do nevýhody z ťahu, každým svojím ťahom zapríčiní v pozícii takú zmenu, že umožní bielemu dať mat: 1...d5 2.Dc2 mat, 1...e:d4 2.D:d4 mat. Problém má teda dva varianty. Čo je však ešte zaujímavejšie, dva varianty by vyšli, aj keby biely nemusel začínať, resp. inými slovami, keby začínal čierny: 1...d5 2.Dd3 mat, 1...e:d4 2.Dc6 mat. Teda vlastne aj biely je v nevýhode z ťahu a je iste vtipné, že túto nevýhodu presunie úvodníkom na čierneho. Pri porovnaní variantov pred úvodníkom a po ňom vidíme, že po tých istých ťahoch čierneho vychádzajú iné maty. Problém obsahuje tzv. zámenu matov vo dvoch variantoch.

V tomto prípade išlo o dvojťažku. Problémy však môžu byť aj trojťahové, štvorťahové, ..., dokonca sú známe aj vyše dvestoťahové. Riešiteľom dnes predkladáme na riešenie ďalšie dve úlohy.

Problém č. 3, Milan Bednár: b. Ka8, Dg1, Vd7, Vh4, Sf1, Je4, Jg2 (7), č. Kf3, Vc3, Vf5, Se1, pd2 (5). Mat 2. ťahom.

Problém č. 4, Ivan Dzuriš: b. Kg1, Sd6, pb4, b6, c2, c3, f3, g3 (8), č. Kh3, Sh1, pb7, c4, d7, g2 (6). Mat 10. ťahom.

Riešenia pošlite na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima č. 160 do 24. novembra 1978. Jeden úspešný riešiteľ dostane vecnú cenu. -MB-


Vzad <<  >> Vpred