Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(18. 11. 1977)


Úloha č. 691

Milan Bednár, Kurima

Originál pre VN

Mat 3. krokom (5–7)Kontrolná notácia: b. Kg2, Dh7, Sh3, Ja5, Pb2 (5), č. Kd5, Sa6, Pa7, b5, b7, h4, h5 (7).


Riešenie problému č. 41 (686) od K. Najpavera z Užhorodu. b. Kd7, Dg2, Vf2, Se4, Sg1, Pb4, d3 (7), č. Ke5, Je3, Pf5, f6 (4): 1.Vf2-f4 tempo! 1...Ke5:f4 2.Sg1-h2 mat, 1...Ke5-d4 2.Dg2-b2 mat, 1...Je3 ľub. 2.Vf4:f5 mat, 1...f5:e4 2.Dg2:e4 mat. K ničomu nevedie 1.Vf2-f3 f5:e4 a mat nie je.


Stav riešiteľskej súťaže po 2. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), M. Bednár (Kurima), P. Durst (Vyšné Hágy), Jozef Fabiny (Bindt), Štefan Fabiny (Spišská Nová Ves), J. Fedor (Jaklovce), J. Fábry (Poprad), F. Hadušovský (Hrabušice), J. Heligman (Mária Huta), F. Kaščák (Vranov nad Topľou), Marián Križovenský (Vranov nad Topľou), A. Kubaský (Spišská Teplica), Š. Kuzmiak (Spišská Teplica), B. Klescht (Košice), R. Lokaj (Hanigovce), J. Majerčin (Košice), Z. Majlath (Mária Huta), J. Masařík (Levoča), L. Matoňák (Poprad), F. Novák (Levoča) a V. Pipta (Trebišov) po 4 body. Š. Burkuš (Košice), Š. Halaj (Drienovec), T. Horváth (Valaliky), J. Ivanoc (Milhostov) a I. Soľaník (Hanigovce) po 2 body.


Odkazy redakcie

Ján Fábry, Poprad: Vaša trojťažka je neriešiteľná, vo variante 1...Ve1:e2 po 3.Jf2-h3+ Kf4:g4, pretože biely strelec na poli g4 už nie je ničím chránený.

Peter Durst, Vyšné Hágy: V dvojťažke (Ka6, Kc5) ide aj 1.Df4-f5+ a potom mat nasledujúcim krokom. V štúdii po 2.h7-h8D čierny sa neubráni matu a nie, že by biely sa snažil túto pozíciu remizovať.

Vasil Pipta, Trebišov: Vaša štúdia sa na uverejnenie nehodí, lebo nemá charakter štúdie. Je to pomerne jednoduchá a ľahká koncovka.


Vzad <<  >> Vpred