Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(23. 12. 1977)


Úloha č. 696

Leonid I. Kubbeľ

Čs. šach 1934

IV. cena

Biely začína a remizuje (6–4)Kontrolná notácia: b. Kb2, Va3, Ja5, Pa6, c3, e3 (6), č. Ka8, Sf1, Pc5, h2 (4).


Riešenie problému č. 691 od Milana Bednára z Kurimy. b. Kg2, Dh7, Sh3, Ja5, Pb2 (5), č. Kd5, Sa6, Pa7, b5, b7, h4, h5 (7): 1.Ja5-b3 tempo a súčasne kryje pole c5 a d4, 1...Kd5-c4 2.Sh3-e5+ Kc4-b4 3.Dh7-d4 mat, 1...Kd5-c6 2.Dh7-d7+ Kc6-b6 3.Dd7-d6 mat, 1...Kd5-d6 2.Dh7-d7+ Kd6-e5 3.Dd7-d4 mat, 1...Kd5-e5 2.Dh7-f5+ Ke5-d6 3.Df5-c5 mat, 2 pekné echové maty, 1...b5-b4 2.Dh7-d7+ Kd5-c4 3.Sh3-e6 mat, 2...Kd5-e5 (e4) 3.Dd7-d4 mat, 1...b7-b6 2.Dh7-d3+ Kd5-e5 3.Dd3-d4 mat, 2...Kd5-c6 3.Dd3-d7 mat. Veľmi pekná a obsažná práca nášho mladého autora.


Stav riešiteľskej súťaže po 7. kole

J. Fabiny (Bindt), Š. Fabiny (Spišská Nová Ves), J. Fedor (Jaklovce), J. Fábry (Poprad), Š. Halaj (Drienovec), M. Križovenský (Vranov nad Topľou), B. Klescht (Košice), J. Krištofóry (Iliašovce), R. Lokaj (Hanigovce), L. Matoňák (Poprad), Ľ. Murín (Prešov) a V. Pipta (Trebišov) po 18 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy) a M. Slovinský (Smolnícka Huta) po 16 bodov. P. Durst (Vyšné Hágy), F. Hadušovský (Hrabušice), F. Kaščák (Vranov nad Topľou), J. Masařík (Levoča) a F. Novák (Levoča) po 15 bodov. M. Bednár (Kurima) 14 bodov. J. Heligman (Mária Huta), Š. Kuzmiak (Spišská Teplica), S. Kovaľský (Gelnica) a I. Soľaník (Hanigovce) po 13 bodov. Š. Burkuš (Košice) a Z. Majlath (Mária Huta) po 11 bodov. J. Ivanoc (Milhostov) 9 bodov. T. Horváth (Valaliky), J. Majerčin (Košice) a P. Kisel (Mária Huta) po 7 bodov. Na ďalších miestach k zmenám nedošlo.


Dôležité upozornenie

U úlohy č. 694 platí diagram, t. j. biely kráľ stojí na poli g2.


Vzad <<  >> Vpred