Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(27. 1. 1978)


Úloha č. 701

Ladislav Fuchs, Stakčín

Originál pre VN

Mat 2. krokom (10–3)Kontrolná notácia: b. Kd3, Vg5, Sd8, Sh5, Jd5, Jf3, Pb4, b6, c5, f4 (10), č. Ke6, Pc6, f6 (3).


Riešenie problému č. 696 od L. I. Kubbeľa. b. Kb2, Va3, Ja5, Pa6, c3, e3 (6), č. Ka8, Sf1, Pc5, h2 (4): 1.Ja5-c4 Sf1:c4, keď 1...h2-h1D potom 2.Jc4-b6+ Ka8-a7 3.Jb6-c8+ a remíza večným šachom, alebo biely si postaví dámu. 2.Va3-a1 Sc4-d5 3.e3-e4 Sd5:e4 4.Kb2-b3 Ka8-a7, na 4...Se4-d5+ 5.Kb3-a4 5.Kb3-c4 Ka7-b6 6.a6-a7 h2-h1D 7.a7-a8D Se4:a8 a vyzerá to na výhru čierneho 8.Va1-b1+ Dh1:b1 pat a na každý ústup čierneho kráľa biely po 9.Vb1:h1 Sa8:h1 získa čierneho pešiaka na c5 a tým získava remízu. Veľmi vtipný skutočne štúdiový záver. Zlé je 7.a7-a8J+ Kb6-c6 8.Va1:h1 Se4-d5+ 9.K ľub Sd5:h1 a čierny vyhrá, lebo si zachová pešiaka na c5 a biely jazdec na poli a8 padne.


Stav riešiteľskej súťaže po 11. kole

L. Matoňák (Poprad) 31 bodov. J. Fabiny (Bindt), Š. Fabiny (Spišská Nová Ves), J. Fedor (Jaklovce) a M. Križovenský (Vranov nad Topľou) po 28 bodov. M. Bednár (Kurima), J. Fábry (Poprad), Š. Halaj (Drienovec), R. Lokaj (Hanigovce), V. Pipta (Trebišov) a I. Soľaník (Hanigovce) po 26 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy), P. Durst (Vyšné Hágy), F. Kaščák (Vranov nad Topľou), J. Krištofóry (Iliašovce), J. Majerčin (Košice) a M. Slovinský (Smolnícka Huta) po 24 bodov. S. Kovaľský (Gelnica) 22 bodov. F. Hadušovský (Hrabušice) 21 bodov. Š. Kuzmiak (Spišská Teplica), B. Klescht (Košice) a Ľ. Murín (Prešov) po 20 bodov. Š. Burkuš (Košice), J. Masařík (Levoča) a F. Novák (Levoča) po 17 bodov. J. Heligman (Mária Huta) a T. Horváth (Valaliky) po 15 bodov. Z. Majlath (Mária Huta) 13 bodov. J. Ivanoc (Milhostov) a P. Kisel (Mária Huta) po 11 bodov. P. Dlugoš (Krivany) 8 bodov. A. Kubaský (Spišská Teplica) a J. Frický (Bardejov) po 4 body.


Odkaz redakcie

M. Bednár, Kurima: Pošlite znova Vašu poslednú štúdiu (Kh8, Kg3) so správnou notáciou jednotlivých krokov, lebo v zaslanom riešení máte veľa chýb, a je preto nezrozumiteľné.


Vzad <<  >> Vpred