Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(3. 2. 1978)


Úloha č. 702

Michal Kašper, Levoča

Originál pre VN

Mat 2. krokom (6–6)Kontrolná notácia: b. Kc3, Vc8, Vd8, Jc4, Pa4, e4 (6), č. Kc5, Sa8, Sb6, Pa5, c6, d6 (6).


Riešenie problému č. 697 od Jána Fábryho z Popradu. b. Ka5, De2, Vd6, Sc1, Sg4, Jd5, Jf2, Pb3, c5, e6, g2, h2 (12), č. Ke5, Ve3, Jf6, Pa3, c2, c4, c6, e4, g6, h6 (10): 1.Jd5-b6 s hrozbou 2.Jb6:c4+ Ke5-f4 3.Jf2-h3 mat, 1...Ve3-c3 2.De2:e4+ Jf6:e4 3.Jb6-d7 mat, 1...Jf6:g4 2.Jb6-d7+ K ľub. 3.De2:g4 mat, 1...Jf6-d5 2.Jb6-d7+ Ke5-d4 3.De2:c4 mat, 1...Ke5-f4 2.Jf2-h3+ Kf4-e5 3.Jb6:c4 mat, ide aj 2.g2-g3+ Kf4-g5 3.h2-h4 mat (Jf2-h3 mat). Za tieto neškodné duály body sa nepriznávajú.


Predbežný stav riešiteľskej súťaže po poslednom kole

L. Matoňák (Poprad) 34 bodov. J. Fabiny (Bindt), J. Fedor (Jaklovce), M. Križovenský (Vranov nad Topľou) a S. Kovaľský (Gelnica) po 31 bodov. M. Bednár (Kurima), Š. Halaj (Drienovec), R. Lokaj (Hanigovce), J. Krištofóry (Iliašovce), J. Majerčin (Košice) a V. Pipta (Trebišov) po 29 bodov. Š. Fabiny (Spišská Nová Ves) 28 bodov. M. Slovinský (Smolnícka Huta) 27 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy), J. Fábry (Poprad) a I. Soľaník (Hanigovce) po 26 bodov. P. Durst (Vyšné Hágy) a F. Kaščák (Vranov nad Topľou) po 24 bodov. F. Hadušovský (Hrabušice) 21 bodov. Na ďalších miestach k podstatným zmenám nedošlo.

Konečný stav riešiteľskej súťaže za 4. štvrťrok 1977, mená výhercov ako aj umiestnenie riešiteľov za oba posledné štvrťroky na prvých miestach z technických dôvodov uverejníme neskoršie.


Vzad <<  >> Vpred