Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(10. 3. 1978)


Úloha č. 707

Ján Krištofóry, Iliašovce

Originál pre VN

Mat 3. krokom (8–6)Kontrolná notácia: b. Kf8, Ve5, Vh1, Sf5, Jd4, Jf2, Pf4, Sb8 (8), č. Kf6, Sf3, Jd6, Je4, Pd7, h5 (6).


Riešenie problému č. 702 od Michala Kašpera z Levoče. b. Kc3, Vc8, Vd8, Jc4, Pa4, e4 (6), č. Kc5, Sa8, Sb6, Pa5, c6, d6 (6): 1.Jc4-e5 s dvojakou hrozbou 2.Je5-d3 (d7) mat, 1...d6:e5 2.Vd8-d5 mat, 1...Sb6:d8 (c7) 2.Je5-d7 mat. Iné kroky čierneho nekryjú hrozbu.


Stav riešiteľskej súťaže po 5. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), P. Durst (Vyšné Hágy), J. Heligman (Mária Huta), M. Križovenský (Vranov nad Topľou), J. Krištofóry a bratia (Iliašovce), R. Lokaj (Hanigovce), J. Majerčin (Košice), L. Matoňák (Poprad), V. Pipta (Trebišov) a K. Suchár (Prešov) po 8 bodov. P. Dlugoš (Krivany), J. Fabiny (Bindt), Š. Halaj (Drienovec), J. Kovalič (Spišská Nová Ves), S. Kovaľský (Gelnica), D. Mikulajčík (Košice), J. Peták (Spišský Hrušov) a M. Slovinský (Smolnícka Huta) po 6 bodov. J. Fábry (Poprad) 8 bodov. M. Bednár (Kurima), Š. Burkuš (Košice), T. Horváth (Valaliky), F. Kaščák (Vranov nad Topľou), J. Polák (Spišský Hrušov) a J. Šefčík (Bijacovce) po 4 body. P. Kisel (Mária Huta), M. Varga (Trebišov) a M. Kováčová (Starý Smokovec) po 2 body.


Odkaz redakcie

Všetkým skladateľom: Spoločnosť Tungsram a komisia kompozičného šachu Maďarského šachového zväzu vypisuje I. Medzinárodnú súťaž v kompozičnom šachu o pohár Tungsramu v troch oddeleniach: 1. dvojťažky, rozhodca Ing. B. Formánek, ČSSR. 2. Dvojťahové pomocné maty, rozhodca M. Myllyniemi, Fínsko. 3. Symbolické ortodoxné skladby s ľubovoľnou výzvou, znázorňujúce písmeno T, rozhodca G. W. Jensch, NSR. Ceny sú pomerne vysoké a to v prvých dvoch oddieloch 5000, 4000, 3000, 2000, 1000 a 500 Forintov, v treťom oddiele 3000, 2500, 2000, 1500, 1000 a 500 Forintov. Skladby treba zaslať do 31. 3. 1978 na adresu Magyar Sakkszövetség, 1055 Budapest V Néphadsereg u. 10, Maďarsko s poznámkou Tungsram Problempohár. Najlepšie skladby získajú v každom oddiele 10, 8, 6, 5, 4 a 3 body a ten, kto bude mať najväčší počet bodov, dostane pohár Tungsramu.


Vzad <<  >> Vpred