Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(3. 3. 1978)


Úloha č. 706

Marián Jurkovský, Spišská Nová Ves

Originál pre VN

Mat 3. krokom (12–14)Kontrolná notácia: b. Kb5, Ve3, Vg1, Sf1, Sh2, Ja7, Jc1, Pb3, b4, d2, f2, g3 (12), č. Kd4, Vg6, Vh4, Sd1, Sh6, Jd8, Pa2, a3, c2, d5, f6, g5, g7, h3 (14).


Riešenie problému č. 701 od Ladislava Fuchsa zo Stakčína. b. Kd3, Vg5, Sd8, Sb5, Jd5, Jf3, Pb4, b6, c5, f4 (10), č. Ke6, Pc6, f6 (3): 1.Vg5-g7 tempo! 1...Ke6:d5 2...Sh5-f7 mat, 1...Ke6-f5 2.Sh5-g4 mat, 1...f6-f5 2.Jd5-c7 mat, 1...c6:d5 2.Jf3-d4 mat.


Stav riešiteľskej súťaže po 4. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), P. Durst (Vyšné Hágy), J. Fabiny (Bindt), J. Heligman (Mária Huta), J. Kovalič (Spišská Nová Ves), S. Kovaľský (Gelnica), M. Križovenský (Vranov nad Topľou), J. Krištofóry (Iliašovce), R. Lokaj (Hanigovce), J. Majerčin (Košice), L. Matoňák (Poprad), D. Mikulajčík (Košice), V. Pipta (Trebišov), J. Peták (Spišský Hrušov) a J. Fábry (Poprad) po 6 bodov. Š. Burkuš (Košice), P. Dlugoš (Krivany), Š. Halaj (Drienovec) a J. Šefčík (Bijacovce) po 4 body. M. Bednár (Kurima), T. Horváth (Valaliky), F. Kaščák (Vranov nad Topľou), P. Kisel (Mária Huta), M. Slovinský (Smolnícka Huta), K. Suchár (Prešov) a M. Varga (Trebišov) po 2 body.


Odkazy redakcie

Redakcia denníka HLAS ĽUDU vypisuje na rok 1978 medzinárodný skladateľský turnaj v skladaní dvojťažiek na ľubovoľnú tému. Úlohy vypracované na diagrame s presným riešením treba poslať do 30. 11. 1978 na adresu: Redakcia HLAS ĽUDU, 897 18 Bratislava, Žabotova 2, č. d. 7, s poznámkou "ŠACH" pri adrese. Rozhodcom je Ing. J. Brabec, ktorý udelí 3 ceny: 250, 150 a 100 Kčs, 3 čestné uznania a 3 pochvalné zmienky. Prípustná je len 1 úloha od jedného autora.

J. Krištofóry, Iliašovce: Riešenia úloh môžu posielať aj kolektívy, ale každý kolektív sa považuje iba za 1 riešiteľa.


Vzad <<  >> Vpred