Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(7. 4. 1978)


Úloha č. 711

Oto Mihalčo, Košice

Originál pre VN

Mat 2. krokom (7–5)Kontrolná notácia: b. Ka8, Dg7, Vb1, Sa4, Je2, Pa3, e4 (7), č. Kc5, Vh5, Sh6, Jc2, Je8 (5).


Riešenie problému č. 706 od M. Jurkovského zo Spišskej Novej Vsi. b. Kb5, Ve3, Vg1, Sf1, Sh2, Ja7, Jc1, Pb3, b4, d2, f2, g3 (12), č. Kd4, Vg6, Vh4, Sd1, Sh6, Jd8, Pa2, a3, c2, d5, f6, g5, g7, h5 (14): 1.g3-g4 s hrozbou 2.Sh2-c7 a 3.Sc7-b6 mat, 1...a2-a1D 2.Sh2-c7 Da1-c3 3.d2:c3 mat, 1...Sd1:g4 2.Vg1:g4+ Vh4:g4 3.Jc1-e2 mat, 1...a2-a1J 2.Sh2-c7 Ja1:b3 3.Jc1:b3 mat, 1...Vh4:g4 2.Sh2-c7 Vg4-e4 3.Ve3-d3 mat, 1...Sd1-f3 2.Sh2-c7 Sf3-e4 3.Jc1-e2 mat. Ostatné kroky čierneho hrozbu nekryjú. Škoda, že vo väčšine variantov vychádza aj druhá hrozba 2.Kb5-a4 (nie Kb5-a5 pre Jd8-b7+) s matmi jazdcom 3.Ja7-b5.


Stav riešiteľskej súťaže po 9. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), L. Matoňák (Poprad) a V. Pipta (Trebišov) po 20 bodov. Š. Halaj (Drienovec), J. Krištofóry a bratia (Iliašovce), R. Lokaj (Hanigovce) a J. Majerčin (Košice) po 18 bodov. J. Fabiny (Bindt), M. Križovenský (Vranov nad Topľou), J. Peták (Spišský Hrušov), K. Suchár (Prešov) a J. Šefčík (Bijacovce) po 17 bodov. M. Bednár (Kurima) 16 bodov. P. Dlugoš (Krivany), J. Heligman (Mária Huta) a J. Kovalič (Spišská Nová Ves) po 15 bodov. F. Kaščák (Vranov nad Topľou) a J. Fábry (Poprad) po 14 bodov. Š. Burkuš (Košice) 13 bodov. P. Durst (Vyšné Hágy), S. Kovaľský (Gelnica), D. Mikulajčík (Košice) a M. Slovinský (Smolnícka Huta) po 12 bodov. T. Horváth (Valaliky) a M. Kováčová (Starý Smokovec) po 8 bodov. J. Polák (Spišský Hrušov) 6 bodov. P. Kisel (Mária Huta), M. Janov (Michalovce), V. Halas (Humenné) a M. Varga (Trebišov) po 2 body.


Odkaz redakcie

Oto Mihalčo, Košice: Máme veľký počet pôvodných úloh aj od iných skladateľov a aj Vaše úlohy (aspoň tie lepšie) budú postupne uverejnené.

Marián Križovenský, Vranov nad Topľou: Vaša dvojťažka je pomerne slabá a uverejníme ju len v krajnom prípade pri nedostatku lepšieho materiálu.


Vzad <<  >> Vpred