Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(12. 5. 1978)


Úloha č. 716

Bartolomej Borovský, Spišská Nová Ves

Originál pre VN

Mat 2. krokom (9–5)Kontrolná notácia: b. Ke1, Db8, Vc7, Sd5, Sf8, Jd4, Jf4, Ph2, h3 (9), č. Ke3, Ve4, Ve5, Sd3, Pe2 (5).


Riešenie problému č. 711 od O. Mihalča z Košíc. b. Ka8, Dg7, Vb1, Sa4, Je2, Pa3, e4 (7), č. Ke5, Vh5, Sh6, Jc2, Je8 (5): 1.Vb1-b6 s hrozbou 2.Vb6-c6 mat, 1...Kc5:b6 2.Dh7-a7 mat, 1...Kc5-c4 2.Dg7-c3 mat, 1...Je8-c7+ 2.Dh7:c7 mat, 1...Jc2:a3 (b4, d4) 2.Dg7-d4 mat. Ostatné kroky čierneho sú bezvýznamné, lebo nekryjú hrozbu. K ničomu nevedie 1.Dh7-d7 Kc5-c4 a mat nie je.


Stav novej riešiteľskej súťaže po 1. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), M. Bednár (Kurima), J. Fabiny (Bindt), Š. Fabiny (Spišská Nová Ves), J. Frický (Bardejov), F. Kaščák (Vranov nad Topľou), S. Kovaľský (Gelnica), J. Krištofóry a bratia (Iliašovce), M. Križovenský (Vranov nad Topľou), R. Lokaj (Hanigovce), J. Majerčin (Košice), L. Matoňák (Poprad), J. Peták (Spišský Hrušov), V. Pipta (Trebišov) a J. Šefčík (Bijacovce) po 2 body.


Odkaz redakcie

Z technických dôvodov, pre veľký počet oneskorencov, konečný stav riešiteľskej súťaže za prvý kvartál, ako aj mená výhercov uverejníme neskôr.


Vzad <<  >> Vpred