Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(19. 5. 1978)


Úloha č. 717

Oto Mihalčo, Košice

Originál pre VN

Mat 2. krokom (5–9)

b) Vh4-b4, Sd8-f8Kontrolná notácia: b. Ke1, Vh4, Sd8, Je8, Pe2 (5), č. Ke3, Pb5, b6, d4, e4, e6, f4, h5, h6 (9). Biela veža sa prekladá z poľa h4 na pole b4 a biely strelec z poľa d8 na pole f8. V ostatnom pozícia a zadanie ostávajú rovnaké. Obe úlohy majú po dve tematické zvodnosti a za riešenie každej pozície priznáme po 2 body.


Riešenie problému č. 712 od Ing. J. Burdu z Havířova: 1.Vb3:b5 s hrozbou 2.Vb5-a5 mat, 1...Vd5:b5 2.Dg8-b3 mat, 1...Jc7:b5 2.Dg8-a8 mat, 1...Vd5:d7 2.Dg8-b3 mat, 1...Ka4:a3 2.Vb5-b3 mat, 1...Sd4:b6 2.Ja2-c3 mat. Téma tejto úlohy bola: a) väzba čiernej figúry, b) otvorenie dráhy bielej figúry, c) návrat bielej figúry s matom.


Stav riešiteľskej súťaže po 2. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), M. Bednár (Kurima), Jozef Fabiny (Bindt), Štefan Fabiny (Spišská Nová Ves), S. Kovaľský (Gelnica), J. Krištofóry a bratia (Iliašovce), M. Križovenský (Vranov nad Topľou), R. Lokaj (Hanigovce), J. Majerčin (Košice), L. Matoňák (Poprad) a J. Peták (Spišský Hrušov) po 4 body. P. Dlugoš (Krivany), J. Frický (Bardejov), J. Heligman (Mária Huta), F. Kaščák (Vranov nad Topľou), V. Pipta (Trebišov) a J. Šefčík (Bijacovce) po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred