Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(14. 4. 1978)


Úloha č. 712

Ing. Josef Burda, Havířov

Originál pre VN

Mat 2. krokom (9–9)Kontrolná notácia: b. Kh1, Dg8, Va1, Vb3, Sb6, Sd7, Ja2, Jc1, Pa3 (9), č. Ka4, Vd5, Vh5, Sb1, Sd4, Jc7, Pb5, c2, h3 (9).


Riešenie problému č. 707 od Jána Krištofóryho z Iliašoviec. b. Kf8, Ve5, Vh1, Sf5, Jd4, Jf2, Sb8, Pf4 (8), č. Kf6, Sf3, Jd6, Je4, Pd7, h5 (6): 1.Sf5-h7 s hrozbou 2.Ve5:f5+ J:f5 3.Sb8-e5 mat, 1...Je4-g3 2.Sb8:d6 ľub. 3.Sd6-e7 mat, 2...Jd6-f5 3.Ve5:f5 mat, 1...Sf3-g4 2.Jf2:g4+ h5:g4 3.Vh1-h6 mat. Je zlé 1.Vh1-g1, lebo vo variante po 2...J:f5 3.V:f5+ Kg6.


Stav riešiteľskej súťaže po 10. kole

L. Matoňák (Poprad) a V. Pipta (Trebišov) po 23 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy) 22 bodov. Š. Halaj (Drienovec), J. Krištofóry a bratia (Iliašovce), R. Lokaj (Hanigovce) a J. Majerčin (Košice) po 21 bodov. F. Kaščák (Vranov nad Topľou), J. Peták (Spišský Hrušov), K. Suchár (Prešov) a J. Šefčík (Bijacovce) po 20 bodov. P. Dlugoš (Krivany), P. Durst (Vyšné Hágy) a J. Fábry (Poprad) po 18 bodov. J. Fabiny (Bindt) a M. Križovenský (Vranov nad Topľou) po 17 bodov. J. Heligman (Mária Huta) 18 bodov. M. Bednár (Kurima) 16 bodov. J. Kovalič (Spišská Nová Ves) a M. Slovinský (Smolnícka Huta) po 15 bodov. Š. Burkuš (Košice) 13 bodov. S. Kovaľský (Gelnica) a D. Mikulajčík (Košice) po 12 bodov. T. Horváth (Valaliky) a M. Kováčová (Starý Smokovec) po 8 bodov. J. Polák (Spišský Hrušov) 6 bodov. P. Kisel (Mária Huta), M. Janov (Michalovce), V. Halas (Humenné) a M. Varga (Trebišov) po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred