Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(16. 6. 1978)


Úloha č. 721

Milan Bednár, Kurima

Originál pre VN

Mat 2. krokom (9–13)Kontrolná notácia: b. Kh8, Da4, Vc6, Vh4, Sa7, Sa8, Ja2, Jh6, Ph2 (9), č. Kd5, Da1, Vh1, Vh3, Sa5, Sb7, Ja3, Jf6, Pa6, e5, g7, h5, h7 (13). Pomerne jednoduchá úloha s jednou tematickou zvodnosťou zaujímavá len postavením kameňov v tvare písma "M" (iniciál krstného mena autora), pravda za cenu prebytočnosti niektorých kameňov.


Riešenie problému č. 716 od Bartolomeja Borovského zo Spišskej Novej Vsi. b. Ke1, Db8, Vc7, Sd5, Sf8, Jd4, Jf4, Ph2, h3 (9), č. Ke3, Ve4, Ve5, Sd3, Pe2 (5): 1.Vc7-c3 tempo! 1...Ke3:d4 2.Vc3:d3 mat, 1...Ke3:f4 2.Sf8-h6 mat, 1...Ve4:d4 2.Jf4-g2 mat, 1...Ve4:f4 2.Jd4-c2 mat, 1...Ve5 ľub. 2.Vc3:d3 mat.


Stav riešiteľskej súťaže po 6. kole

J. Fábry (Poprad), J. Fabiny (Bindt), Š. Fabiny (Spišská Nová Ves) a L. Matoňák (Poprad) po 17 bodov. F. Kaščák (Vranov nad Topľou), S. Kovaľský (Gelnica), R. Lokaj (Hanigovce), J. Majerčin (Košice) a V. Pipta (Trebišov) po 15 bodov. J. Heligman (Mária Huta), J. Krištofóry a br. (Iliašovce) a J. Šefčík (Bijacovce) po 13 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy) a M. Križovenský (Vranov nad Topľou) po 11 bodov. M. Bednár (Kurima), P. Durst (V. Hágy), J. Peták (Spišský Hrušov) a K. Suchár (Prešov) po 10 bodov. P. Celec (Bijacovce) 8 bodov. A. Fagi (Zemplínske Hradište) 7 bodov. P. Dlugoš (Krivany), Š. Galo (Prakovce) a M. Janov (Michalovce) po 6 bodov. V. Halas (Humenné) a P. Kisel (Mária Huta) po 4 body. J. Frický (Bardejov) a J. Kontul (Topoľovka) po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred