Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(21. 7. 1978)


Úloha č. 726

Ján Kovalič, Spišská Nová Ves

Originál pre VN

Mat 2. krokom (8–8)Kontrolná notácia: b. Kh7, Da4, Vh5, Sh6, Jc1, Pb2, d3, e6 (8), č. Kd4, Vh3, Sa6, Sb4, Jc7, Pa5, e4, h4 (8).


Riešenie problému č. 721 od Milana Bednára z Kurimy. b. Kh8, Da4, Vc6, Vh4, Sa7, Sa8, Ja2, Jh6, Ph2 (9), č. Kd5, Da1, Vh1, Vh3, Sa5, Sb7, Ja3, Jf6, Pa6, e5, g7, h5, h7 (13): 1.Jh6-f7 s hrozbou 2.Vc6-d6 mat, 1...Sb7:c6 2.Da4:c6 mat, 1...Sa4-b6 (d7) 2.Ja2-b4 mat, 1...Sa5-b4 2.Ja2:b4 mat, 1...Ja3-c4 2.Da4:c4 mat, 1...Jf6-e4 (e8) 2.Da4:e4 mat. Ostatné kroky čierneho hrozbu nekryjú. Zvodnosť: 1.Jh6-f5 s rovnakou hrozbou a hrozbou 2.Jf5-e7 na viac viazne na jedinú obranu 1...e5-e4 a mat nie je.


Stav riešiteľskej súťaže po 11. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), Jozef Fabiny (Bindt), L. Matoňák (Poprad) a V. Pipta (Trebišov) po 35 bodov. J. Majerčin (Košice) 33 bodov. P. Durst (Vyšné Hágy) 31 bodov. S. Kovaľský (Gelnica) a R. Lokaj (Hanigovce) po 30 bodov. J. Fábry (Poprad) a F. Kaščák (Vranov nad Topľou) po 26 bodov. J. Heligman (Mária Huta) a J. Šefčík (Bijacovce) po 25 bodov. Štefan Fabiny (Spišská Nová Ves) 24 bodov. Na ďalších miestach k dôležitým zmenám nedošlo.


Odkazy redakcie

Žiadame všetkých riešiteľov, aby vo vlastnom záujme napísali zreteľne na obálku, respektíve na korešpondenčný lístok "ŠACH", lebo inak sa stáva, že list sa dostane na nesprávne miesto a tam sa môže ľahko zapotrošiť.

Peter Durst, Vyšné Hágy: U štúdie nestačí uviesť len začiatočné kroky, ako ste to urobili u čísla 722.


Vzad <<  >> Vpred