Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(14. 7. 1978)


Úloha č. 725

Milan Bednár, Kurima

Originál pre VN

Mat 3. krokom (7–7)Kontrolná notácia: b. Kf7, De6, Vh6, Sh4, Pd4, e5, g5 (7), č. Kh8, Vc8, Je7, Pd5, g6, g7, h7 (7).


Riešenie problému č. 720 od O. Mihalča z Košíc. b. Kb1, Se3, Jc4, Pc2, d3, e4 (6), č. Kc3, Sc7, Pa4, a5, b4, c5, g5 (7): 1.Se3-d2+ Kc3-d4 2.Sd2:g5 Sc7-e5 3.Sg5-e3+ Kd4-c3 4.Jc4-b6 ľub. 5.Jb6-d5 mat, bolo by chybné 1.Se3:g5 Sc7-e5 2.Jc4:e5 b4-b3! a mat 4. krokom nie je.


Stav riešiteľskej súťaže po 10. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), J. Fabiny (Bindt), L. Matoňák (Poprad) a V. Pipta (Trebišov) po 33 bodov. P. Durst (Vyšné Hágy) 29 bodov. S. Kovaľský (Gelnica) a R. Lokaj (Hanigovce) po 28 bodov. J. Majerčin (Košice) 27 bodov. F. Kaščák (Vranov nad Topľou) 26 bodov. J. Heligman (Mária Huta) a J. Šefčík (Bijacovce) po 25 bodov. J. Fábry (Poprad) a Š. Fabiny (Spišská Nová Ves) po 24 bodov. M. Bednár (Kurima) 19 bodov. J. Peták (Spišský Hrušov) 17 bodov. P. Kisel (Mária Huta) 16 bodov.

Na ďalších miestach k dôležitým zmenám nedošlo.


Odkazy redakcie

J. Heligman (Mária Huta), V. Pipta (Trebišov) a J. Šefčík (Bijacovce): Vaše reklamácie boli vybavené.

S. Kovaľský, Gelnica: V zaslanom riešení úlohy č. 713 žiadne vedľajšie riešenie neuvádzate.

I. Kiss, Kežmarok: Dobre, že ste uviedli ešte raz notáciu vašich úloh, lebo tá sa líši od pôvodne poslanej notácie a úlohy č. 4 a 5 budú príležitostne uverejnené. Úloha č. 1 vidí sa byť po 1...Vd6-e6 neriešiteľná.

Všetkým skladateľom: Máme pomerne veľký počet zaslaných originálov, a preto musíte mať trocha strpenia s ich uverejňovaním.


Vzad <<  >> Vpred