Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(7. 7. 1978)


Úloha č. 724

Peter Durst, Vyšné Hágy

Originál pre VN

Mat 2. krokom (7–8)Kontrolná notácia: b. Kh1, Vb4, Sa4, Sf4, Jd4, Jh3, Ph5 (7), č. Ke4, Ve6, Jb1, Jc5, Pc3, d6, f6, g4 (8). Táto úloha, ktorou začíname novú štvrťročnú súťaž, má dve zdanlivé hry.


Riešenie problému č. 719 od Jozefa Pintéra z Bratislavy. b. Ke7, Db6, Va4, Ve1, Sc1, Sd1, Jb4, Je2, Pb2, c2, d2, g4, h4 (13), č. Ke5, Sa7, Sc6, Ja8, Pc5, d7, e4, g3, g7 (9): 1.Je2-f4 s hrozbou 2.Jb4-d3 mat, 1...c5-c4 2.Jf4-g6 mat, 1...c5:b4 2.d2-d4 mat, 1...Ke5-d4 2.Jb4:c6 mat, 1...Sc6:a4 2.Db6-d6 mat, 1...Ke5:f4 2.Jb4-d3 mat. Veľa riešiteľov udalo ako riešenie 1.Je2-c3, čo je nesprávne vzhľadom na obranu 1...c5-c4!


Stav riešiteľskej súťaže po 9. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), P. Durst (Vyšné Hágy), J. Fabiny (Bindt) a L. Matoňák (Poprad) po 29 bodov. J. Majerčin (Košice) a V. Pipta (Trebišov) po 27 bodov. F. Kaščák (Vranov nad Topľou) 26 bodov. J. Fábry (Poprad), Š. Fabiny (Spišská Nová Ves) a R. Lokaj (Hanigovce) po 24 bodov. J. Šefčík (Bijacovce) 23 bodov. J. Heligman (Mária Huta) 21 bodov. M. Bednár (Kurima) a S. Kovaľský (Gelnica) po 19 bodov. J. Peták (Spišský Hrušov) 17 bodov. P. Kisel (Mária Huta) 16 bodov. M. Križovenský (Vranov nad Topľou) 15 bodov. J. Krištofóry a br. (Iliašovce) 13 bodov. K. Suchár (Prešov) 10 bodov. J. Nalevanko (Jaklovce) a Š. Gaľo (Prešov) po 9 bodov. P. Dlugoš (Krivany) a P. Celec (Bijacovce) po 8 bodov. A. Fagi (Zemplínske Hradište) a V. Halas (Humenné) po 7 bodov. Na ďalších miestach k zmenám nedošlo.


Odkazy redakcie

J. Majerčák, Tatranská Lomnica: Vzhľadom na to, že prípravu šachovej rubriky musíme urobiť asi 2 týždne pred jej uverejnením, nemohol byť obsah vášho listu včas uverejnený.


Vzad <<  >> Vpred