Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(2. 6. 1978)


Úloha č. 719

Jozef Pinter, Bratislava

Originál pre VN

Mat 2. krokom (13–9)Kontrolná notácia: b. Ke7, Db6, Va4, Ve1, Sc1, Sd1, Jb4, Je2, Pb2, c2, d2, g4, h4 (13), č. Ke5, Sa7, Sc6, Ja8, Pc5, d7, e4, g3, g7 (9).


Riešenie problému č. 714 od Petra Dursta z Vyšných Hágov. b. Ka6, Df4, Sa2, Je7, Pb5, c3, c6 (7), č. Kc5, Vh1, Se4, Jg4, Pc7, g7 (6): 1.Df4-f8 s hrozbou 2.Je7 ľub. x 1...Kc5-d6 2.Je7-g6 mat, 1...Vh1-h8 2.Je7-g8 mat, 1...Vh1-f1 2.Je7-f5 mat, 1...Vh1-d1 2.Je7-d5 mat.


Stav riešiteľskej súťaže po 4. kole

J. Fábry (Poprad), P. Durst (Vyšné Hágy), J. Fabiny (Bindt), Š. Fabiny (Spišská Nová Ves), F. Kaščák (Vranov nad Topľou), L. Matoňák (Poprad) a V. Pipta (Trebišov) po 10 bodov. M. Bednár (Kurima), R. Lokaj (Hanigovce), J. Majerčin (Košice), J. Peták (Spišský Hrušov) a J. Šefčík (Bijacovce) po 8 bodov. P. Dlugoš (Krivany), J. Heligman (Mária Huta), S. Kovaľský (Gelnica), Š. Galo (Prakovce) a M. Janov (Michalovce) po 6 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy), V. Halas (Humenné), P. Kisel (Mária Huta), J. Krištofóry a br. (Iliašovce), M. Križovenský (Vranov nad Topľou) a K. Suchár (Prešov) po 4 body. A. Fagi (Zemplínske Hradište), J. Frický (Bardejov) a J. Kontul (Topoľovka) po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred