Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(9. 6. 1978)


Úloha č. 720

Oto Mihalčo, Košice

Originál pre VN

Mat 5. krokom (6–7)Kontrolná notácia: b. Kb1, Se3, Jc4, Pc2, d3, e4 (6), č. Kc3, Sc7, Pa4, a5, b4, c5, g5 (7).


Riešenie problému č. 715 od L. Sedláka z Roztok u Prahy. b. Kd3, Pa7, b3, b6 (4), č. Ka8, Pb4, c5, e5, g4, g7 (6): 1.Kd3-c4 (po 1.Kd3-e4? c5-c4 by vyhral čierny ako sa dá ľahko presvedčiť vo všetkých variantoch). 1...g4-g3 2.Kc4-d5 g3-g2 (nepomôže ani 2.Ka8-b7, 3.Kd5-d6 g3-g2, 4.a7-a8D+ Kb7:a8 5.Kd6-c7 g2-g1D 6.b6-b7+ Ka8-a7 7.b7-b8D+ Ka7-a6 8.Db8-b6 mat) 3.Kd5-c6 g2-g1D 4.b6-b7+ Ka8:a7 5.Kc6-c7 a teraz má čierny dámu naviac, je na kroku a predsa prehrá, hrozí 6.b7-b8D+ a 7.Db8-b6 mat. 5...Dg1-g6 6.b7-b8D+ Ka7-a6 7.Db8-a8+ Ka6-b5 8.Da8-a4 mat, keď 5...c5-c4 6.b7-b8D+ Ka7-a6 7.Db8-b7+ Ka6-a5 8.Db7-d5+ Ka5-a6 9.Dd5-c6+ a mat ďalším krokom. Táto štúdia sa väčšine riešiteľov veľmi páčila.


Stav riešiteľskej súťaže po 5. kole

J. Fábry (Poprad), J. Fabiny (Bindt), Š. Fabiny (Spišská Nová Ves), L. Matoňák (Poprad) a V. Pipta (Trebišov) po 15 bodov. R. Lokaj (Hanigovce), J. Majerčin (Košice) a J. Šefčík (Bijacovce) po 13 bodov. J. Heligman (Mária Huta) 11 bodov. P. Durst (Vyšné Hágy) a F. Kaščák (Vranov nad Topľou) po 10 bodov. M. Križovenský (Vranov nad Topľou) 9 bodov. M. Bednár (Kurima) a J. Peták (Spišský Hrušov) po 8 bodov. A. Fagi (Zemplínske Hradište) 7 bodov. P. Dlugoš (Krivany), S. Kovaľský (Gelnica), Š. Galo (Prakovce), M. Janov (Michalovce) a P. Celec (Bijacovce) po 6 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy), V. Halas (Humenné), P. Kisel (Mária Huta), J. Krištofóry a br. (Iliašovce) a K. Suchár (Prešov) po 4 body. J. Frický (Bardejov) a J. Kontul (Topoľovka) po 2 body.


Odkaz redakcie

J. Peták, Spišský Hrušov: Vaša úloha (Kb7, Kc5) je po 1...Va2-b2+ neriešiteľná a okrem toho nie je uvedené postavenie bieleho jazdca. Úlohu (Ke3, Kd6) príležitostne uverejníme, ale úloha (Ke8, Ke6) sa na uverejnenie pre prílišnú jednoduchosť a ľahkosť riešenia nehodí.


Vzad <<  >> Vpred