Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(11. 8. 1978)


Úloha č. 729

Oto Mihalčo, Košice

Originál pre VN

Biely začína a vyhrá (3–3)Kontrolná notácia: b. Kb1, Vf1, Sc2 (3), č. Kh8, Sd6, Se8 (3).


Riešenie problému č. 724 od Petra Dursta z Vyšných Hágov. b. Kh1, Vb4, Sa4, Sf4, Jd4, Jh3, Ph5 (7), č. Ke4, Ve6, Jb1, Jc5, Pc3, d6, f6, g4 (8): Zdanlivé hry: 1...Ke4-d5 2.Sa4-c6 mat, 1...Ke4-d3 2.Sa4-c2 mat. Vlastné riešenie: 1.Je4-e2+ 1...Ke4-d5 2.Vb4-d4 mat, 1...Ke4-d3 2.Je2-c1 mat, 1...Ke4-f5 2.Je2-g3 mat, 1...Ke4-f3 2.Je2-g1 mat. Neobvyklý šachujúci úvodník, ktorý ale dáva čiernemu kráľovi dve voľné polia.


Stav riešiteľskej súťaže po 1. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), M. Bednár (Kurima), P. Dlugoš (Krivany), Jozef Fabiny (Bindt), Štefan Fabiny (Spišská Nová Ves), S. Kovaľský (Gelnica), J. Krištofóry a bratia (Iliašovce), J. Majerčák (Tatranská Lomnica), J. Majerčin (Košice), Š. Majoroš (Košice), L. Matoňák (Poprad), A. Mitrík (Prakovce), J. Mudronček (Poprad), J. Nalevanko (Jaklovce), J. Peták (Spišský Hrušov), V. Pipta (Trebišov) a F. Šimko (Prakovce) po 2 body.


Odkazy redakcie

L. Wittner, Košice: Vaša dvojťažka je príliš ľahká a okrem toho má aj vedľajšie riešenie: 1.Dg6:d6+ Vc6:d6 2.Jb5:c7 mat.

Konečný stav riešiteľskej súťaže za druhý štvrťrok a mená výhercov vzhľadom na veľký počet oneskorencov uverejníme neskoršie.

Odporúčam všetkým skladateľom, aby si obstarali posledné číslo (č. 7) časopisu Československý šach, v ktorom je uverejnené vypísanie niekoľkých skladateľských turnajov.


Vzad <<  >> Vpred