Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(15. 9. 1978)


Úloha č. 734

Ing. Ján Kovalič a

Marián Jurkovský, Spišská Nová Ves

Originál pre VN

Mat 2. krokom (9–8)Kontrolná notácia: b. Ka6, Db3, Vb7, Sf3, Je4, Pa5, c4, e2, g4 (9), č. Ka8, Vb1, Vh7, Sh2, Pa7, b4, e6, e7 (8).


Riešenie problému č. 729 od Ota Mihalča z Košíc. b. Kb1, Vf1, Sc2 (3), č. Kh8, Sd6, Se8 (3): 1.Vf1-f6 Sd6-c5. Strelec nesmie opustiť linku a3-f8, lebo by prišlo 2.Vf6-f8+ s výhrou figúry. Na 1...Sd6-b4 by prišlo 2.Vf6-b6 a 3.Vb6-b8 s výhrou a na 1...Sd6-a3 2.Vf6-a6 a 3.Va3-a8 s výhrou. 2.Vf6-f5 Sc5-b4 nie je dobré 2...Sc5-d6 pre 3.Vf5-d5 Sd6-c7 4.Vd5-c5 a 5.Vc5-c8 s výhrou. 3.Vf5-f4 Sb4-a3 ešte najlepší krok. 4.Vf4-f3 Sa3-b4 5.Vf3-b3 Sb4-d6 inak 6.Vb3-b8 s výhrou 6.Vb3-d3 Sd6-c7 7.Vd3-c3 Sc7 ľub. 8.Vc3-c8 s výhrou. Je to skôr akási koncovka a nie štúdia, ale vzhľadom na jej užitočnosť aj pre praktickú hru sme ju uverejnili.


Stav riešiteľskej súťaže po 6. kole

L. Matoňák (Poprad), J. Peták (Spišský Hrušov), V. Pipta (Trebišov) a F. Šimko (Prakovce) po 16 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy), M. Bednár (Kurima), J. Fabiny (Bindt) a J. Majerčin (Košice) po 14 bodov. I. Kiss (Kežmarok), J. Majerčák (Tatranská Lomnica) a M. Križovenský (Vranov nad Topľou) po 11 bodov. J. Čurlík (Hanušovce nad Topľou), J. Fábry (Poprad), J. Fedor (Jaklovce), P. Durst (Spišský Štvrtok), F. Kaščák (Vranov nad Topľou), J. Krištofóry a bratia (Iliašovce), A. Mitrík (Prakovce), J. Mudronček (Poprad), J. Nalevanko (Jaklovce) a M. Slovinský (Smolnícka Huta) po 9 bodov. S. Kovaľský (Gelnica) a L. Wittner (Košice) po 7 bodov. Na ďalších miestach k zmenám nedošlo.


Odkaz redakcie

Vzhľadom na potrebu vypracovať šachovú rubriku vo veľkom predstihu (dovolenka vedúceho hliadky) a na dostatočnú opravu úlohy č. 728 je bodový stav veľmi skreslený a v nasledujúcej rubrike ani nebude zverejnený.


Vzad <<  >> Vpred