Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(29. 9. 1978)


Úloha č. 735

Hermanis Matisons

I.-II. cena

Šachmatnyj listok 1925

Biely začína a vyhrá (4–4)Kontrolná notácia: b. Kd2, Vd6, Pb6, c6 (4), č. Kg7, Vc5, Sh3, Ph4 (4). Ako vždy ku koncu kvartálu prinášame jednu kvalitnú štúdiu od klasika štúdiovej tvorby.


Riešenie problému č. 730 od Mariána Jurkovského zo Spišskej Novej Vsi. b. Kh7, Dh5, Vc1, Ve3, Sa1, Sf1, Jd8, Je1, Pa3, c2, e4, f2, g6 (13), č. Kd4, Db1, Vb6, Vh1, Sa8, Sc7, Ja2, Jh4, Pb4, b5, c3, g7 (12): 1.a3:b4 s hrozbou 2.Dh5-c5 mat, 1...Ja2:b4 2.Sa1:c3 mat, 1...Db1:b4 2.Vc1-d1 mat, 1...Vb6-c6 (Sa8-d5) 2.Dh5-d5 mat, 1...Sc7-d6 2.Jd8-e6 mat, 1...Sc7-e5 2.Dh5-d1 mat, 1...Jh4-f5 2.Je1-f3 mat. Ostatné kroky čierneho nekryjú hrozbu a preto neprichádzajú do úvahy.


Stav riešiteľskej súťaže po 7. kole, ako bolo už oznámené, z technických dôvodov neuvádzame.

Zo strany niektorých riešiteľov boli námietky pre údajnú neregulárnosť súťaže vzhľadom na to, že sem-tam sa vyskytne nejaká nekorektná úloha, pri ktorej sa môžu získať body naviac.

Je nesporné, že šachová rubrika nedeľňajšej Pravdy, ktorú vedie Ing. B. Formánek, CSc., je najlepšia na Slovensku. Uvádzame doslovne pár viet z tejto rubriky zo dňa 4. 8. 1978:

"A tak do cieľa vbehli so stratou jediného bodu traja riešitelia, ktorí si zaslúžia skutočne plné absolutórium, veď z tej záplavy rozličných nekorektností prehliadli jedine neriešiteľnosť č. 989!" Je to vo vyhodnotení kvartálnej riešiteľskej súťaže apríl-jún 1978.

Preto ak nejaká nekorektná úloha sa do riešiteľskej súťaže dostane (samozrejme našou snahou je zabrániť tomu), patrí každému riešiteľovi, ktorý takú nekorektnosť objaví, príslušný počet dodatočných bodov.

Nedopatrením bolo prehodené poradie úloh č. 735 a 736. Prosíme o prepáčenie.


Vzad <<  >> Vpred