Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(22. 9. 1978)


Úloha č. 736

Ing. Ján Kovalič, Spišská Nová Ves

Originál pre VN

Mat 2. krokom (9–8)Kontrolná notácia: b. Kd8, Dd4, Ve3, Sb2, Sg4, Jb3, Jg3, Pb7, d5 (9), č. Kd6, Dg2, Vb5, Se4, Je8, Jf2, Pa5, f6 (8). Po dlhšej prestávke (zapríčinenej dokončením vysokoškolského štúdia, k čomu autorovi úprimne blahoželáme) poslal nám autor niekoľko pekných úloh, z ktorých jednu uverejňujeme. Úloha má trojfázovú zámenu dvoch matov po rovnakých obranách, lebo má jednu zvodnosť a dve zdanlivé hry.


Riešenie problému č. 731 od Jána Petáka zo Spišského Hrušova: b. Kd2, Dd7, Vc1, Ve1, Sb1, Sb6, Jb3, Je2, Pa3, g3 (10), č. Kd5, Vh5, Jc2, Jd1, Pd6, e6, h6 (7): 1.Jb3-d4 s hrozbou 2.Dd7:e6 mat, 1...Kd5-c4 2.Sb1-a2 mat, 1...Kd5-e4 2.Je2-c3 mat, 1...Vh5-e5 2.Dd7-c6 mat, 1...Jc2:d4 2.Je2-f4 mat. Táto prvotina začínajúceho autora má aj veľmi prozaické vedľajšie riešenie: 1.Je2-f4+ Kd5-c4 2.Dd7-a4 mat.


Stav riešiteľskej súťaže po 8. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), J. Fábry (Poprad), J. Fabiny (Bindt), I. Kiss (Kežmarok), J. Majerčák (Tatranská Lomnica), J. Majerčin (Košice), L. Matoňák (Poprad), J. Mudronček (Poprad), V. Pipta (Trebišov) a M. Slovinský (Smolnícka Huta) po 22 bodov. M. Bednár (Kurima), J. Fedor (Jaklovce), F. Kaščák (Vranov nad Topľou), S. Kovaľský (Gelnica), J. Krištofóry a bratia (Iliašovce), J. Peták (Spišský Hrušov), M. Križovenský (Vranov nad Topľou) po 20 bodov. J. Nalevanko (Jaklovce) 17 bodov. A. Mitrík (Prakovce) 15 bodov. J. Čurlík (Hanušovce nad Topľou) 14 bodov. P. Dlugoš (Krivany), O. Mihalčo (Košice) a L. Wittner (Košice) po 13 bodov. F. Šimko (Prakovce) 18 bodov. P. Durst (Spišský Štvrtok) 9 bodov. J. Šefčík (Bijacovce) 6 bodov. F. Svozil (Košice) 4 body. S. Babela (Prešov), Š. Fabiny (Spišská Nová Ves), M. Janov (Michalovce), Š. Majoroš (Košice) a I. Ragulský (Prešov) po 2 b.


Vzad <<  >> Vpred