Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(6. 10. 1978)


Úloha č. 737

Vasil Pipta, Trebišov

Originál pre VN

Pomocný mat 3. krokom (4–7)

2 riešeniaKontrolná notácia: b. Kb5, Va1, Sh2, Pd2 (4), č. Kb2, Dd8, Se5, Pb6, c7, f4, f7 (7). Začína čierny a hrá tak, aby mu biely svojím 3. krokom dal mat.


Riešenie problému č. 732 od Milana Bednára z Kurimy: 1.Dh5-d1 s hrozbou 2.Dd1:d3 mat, 1...Vc1:d1 (Vc1-c3) 2.Je4-c4 mat (:c3 mat) 1...Dh6-d2 (e3) 2.Je4-f6 mat, 1...Kd5:e4 2.Dd1-f3 mat, 1...Jc4-d2 2.Vb4-d4 mat, 1...Jc4:e5 2.Jd7-b6 mat. Žiaľ, táto inak pekná úloha má aj vedľajšie riešenie: 1.Se5-c3 (b2, a1)+ Dh6:h5 2.Jd7-f6 mat, 1...Kd5:e4 2.Dh5-f3 mat, 1...Jc4-e5 2.Vb4-d4 mat. Za toto vedľajšie riešenie sa priznávajú ďalšie 2 body, lebo odťažný šach po ústupe strelca po hlavnej diagonále považujeme za jeden krok, či už ide na pole c3, alebo b2, alebo a1.


Stav riešiteľskej súťaže po 9. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), J. Fabiny (Bindt), I. Kiss (Kežmarok), J. Majerčák (Tatranská Lomnica), J. Majerčin (Košice), L. Matoňák (Poprad) a J. Mudronček (Poprad) po 26 bodov. J. Peták (Spišský Hrušov) a V. Pipta (Trebišov) po 24 bodov. M. Bednár (Kurima), J. Fábry (Poprad), F. Kaščák (Vranov nad Topľou), J. Krištofóry a br. (Iliašovce), M. Slovinský (Smolnícka Huta), F. Šimko (Prakovce) a M. Križovenský (Vranov nad Topľou) po 22 bodov. J. Fedor (Jaklovce) a S. Kovaľský (Gelnica) po 20 bodov. P. Dlugoš (Krivany) a A. Mitrík (Prakovce) po 19 bodov. J. Nalevanko (Jaklovce) 17 bodov. L. Wittner (Košice) 15 bodov. J. Čurlík (Hanušovce nad Topľou) 14 bodov. O. Mihalčo (Košice) 13 bodov. J. Šefčík (Bijacovce) a M. Kováčová (Starý Smokovec) po 10 bodov. Na ďalších miestach k zmenám nedošlo.


Vzad <<  >> Vpred