Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(25. 8. 1978)


Úloha č. 731

Ján Peták, Spišský Hrušov

Originál pre VN

Mat 2. krokom (10–7)Kontrolná notácia: b. Kd2, Dd7, Vc1, Ve1, Sb1, Sb6, Jb3, Je2, Pa3, g3 (10), č. Kd5, Vh5, Jc2, Jd1, Pd6, e6, h6 (7).


Riešenie problému č. 726 od Jána Kovaliča zo Spišskej Novej Vsi. b. Kh7, Da4, Vh5, Sh6, Jc1, Pb2, d3, e6 (8), č. Kd4, Vh3, Sa6, Sb4, Jc7, Pa5, d4, h4 (8): 1.Da4-c6 s hrozbou 2.Dc6:e4 mat, 1...Vh3:d3 2.Jc1-e2 mat, 1...Sa6:d3 2.Jc1-b3 mat, 1...Vh3-e3 2.Sh6-g7 mat, 1...Sa6-b7 2.Dc6-c4 mat, 1...Jc7-d5 2.Dc6:d5 mat (V:d5 mat).


Stav riešiteľskej súťaže po 3. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), M. Bednár (Kurima), J. Fábry (Poprad), J. Fabiny (Bindt), J. Fedor (Jaklovce), P. Durst (Spišský Štvrtok), F. Kaščák (Vranov nad Topľou), S. Kovaľský (Gelnica), J. Krištofóry a bratia (Iliašovce), I. Kiss (Kežmarok), J. Majerčák (Tatranská Lomnica), J. Majerčin (Košice), L. Matoňák (Poprad), J. Mudronček (Poprad), J. Nalevanko (Jaklovce), J. Peták (Spišský Hrušov), V. Pipta (Trebišov), M. Slovinský (Smolnícka Huta) a F. Šimko (Prakovce) po 7 bodov. J. Čurlík (Hanušovce nad Topľou) a A. Mitrík (Prakovce) po 5 bodov. P. Dlugoš (Krivany), Štefan Fabiny (Spišská Nová Ves), Š. Majoroš (Košice) a J. Šefčík (Bijacovce) po 2 body.


Odkazy redakcie

Ján Peták, Spišský Hrušov: Vaše úlohy vždy doplňte aj kontrolnou notáciou, lebo ináč ich nemôžeme uverejňovať. Vaša dvojťažka (Kc7, Kc5) má aj vedľajšie riešenie 1.Dd8-g5 s nekryteľným matom. Oznámte, či dnešná úloha je vašou prvotinou, alebo či ste už mali nejakú úlohu uverejnenú.

Imrich Bandžuch, Spišské Vlachy: Riešenie úlohy č. 722 sme od vás nedostali, a preto nemáte za túto úlohu body.

Všetkým autorom: Pri posielaní vlastnej úlohy nestačí uviesť iba úvodný krok, ale treba uviesť všetky varianty (aj u dvojťažky) až do matu. Inak úlohy neuverejníme.


Vzad <<  >> Vpred