Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(18. 8. 1978)


Úloha č. 730

Marián Jurkovský, Spišská Nová Ves

Originál pre VN

Mat 2. krokom (13–12)Kontrolná notácia: b. Kh7, Dh5, Vc1, Ve3, Sa1, Sf1, Jd8, Je1, Pa3, c2, e4, f2, g6 (13), č. Kd4, Db1, Vb6, Vh1, Sa8, Sc7, Ja2, Jh4, Pb4, b5, c3, g7 (12).


Riešenie problému č. 725 od Milana Bednára z Kurimy. b. Kf7, De6, Vh6, Sh4, Pd4, e5, g5 (7), č. Kh8, Vc8, Je7, Pd5, g6, g7, h7 (7): 1.Sh4-g3 s hrozbou 2.Vh6:h7+ Kh8:h7 3.De6-h3 mat, 1...Vc8-f8+ 2.Kf7:f8 Je7 ľub. 3.De6-g8 mat, 2...g7:h6 3.De6-f6 mat, 1...Je7-g8 2.De6:c8 ľub. 3.Dc8:g8 mat, 1...g7:h6 2.De6-f6 mat, 1...Je7-f5 2.De6:c8 mat.


Konečný stav riešiteľskej súťaže za druhý štvrťrok

L. Matoňák (Poprad) 42 bodov. J. Majerčin (Košice) a V. Pipta (Trebišov) po 40 bodov. P. Durst (Vyšné Hágy) 38 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy) 37 bodov. Jozef Fabiny (Bindt) 35 bodov. J. Fábry (Poprad) 33 bodov. S. Kovaľský (Gelnica) 32 bodov. R. Lokaj (Hanigovce) 30 bodov. Štefan Fabiny (Spišská Nová Ves) a F. Kaščák (Vranov nad Topľou) po 26 bodov. J. Heligman (Mária Huta) a J. Šefčík (Bijacovce) po 25 bodov. J. Nalevanko (Jaklovce) 20 bodov. M. Bednár (Kurima), J. Krištofóry a bratia (Iliašovce) a J. Peták (Spišský Hrušov) po 19 bodov. P. Kisel (Mária Huta) 16 bodov. M. Križovenský (Vranov nad Topľou) 15 bodov. P. Dlugoš (Krivany) a K. Suchár (Prešov) po 10 bodov. Š. Gaľo (Prešov) 9 bodov. P. Celec (Bijacovce) 8 bodov. A. Fagi (Zemplínske Hradište) a V. Halas (Humenné) po 7 bodov. Š. Galo (Prakovce) a M. Janov (Michalovce) po 6 bodov. V. Kosturák (Hnilčík) 3 body. J. Frický (Bardejov) a J. Kontul (Topoľovka) po 2 body.


Knižné odmeny získavajú

Ladislav Matoňák, 058 01 Poprad, Obr. mieru 5.

Jozef Majerčin, Košice, Poludníková č. 4.

Vasil Pipta, 075 01 Trebišov, Škultétyho 1945/14.

Peter Durst, 059 84 Vyšné Hágy, SZŠ.

a vyžrebovaním Ján Peták, 053 63 Spišský Hrušov 231.


Odkaz redakcie

Ladislav Wittner, Košice: Pri riešení úlohy nestačí uviesť len 1. krok, ale treba udať všetky varianty až do matu.


Vzad <<  >> Vpred