Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(27. 10. 1978)


Úloha č. 740

Ernest Ackerman, Michalovce

Originál pre VN

Mat 4. krokom (12–11)Kontrolná notácia: b. Kb5, Vd7, Vh6, Sb7, Sf2, Jg1, Jh4, Pb2, e4, f7, g5, g7 (12), č. Ke5, Ve8, Vh8, Sh5, Jf4, Pc5, d2, d3, e6, g4, h7 (11).


Riešenie problému č. 735 od H. Matisonsa. b. Kd2, Vd6, Pb6, c6 (4), č. Kg7, Vc5, Sh3, Ph4 (4): 1.b6-b7 Vc5-b5 2.Vd6-d8 Sh3-g2 3.b7-b8D! Vb5:b8 4.c6-c7!, ak 4.Vd8:b8 Sg2:c6 s remízou. Neskôr sa uvidí, prečo nie je dobré Kd2-c3 4...Vb8-b2+ 5.Kd2-c1! Vb2-b6 s hrozbou na 6.c7-c8D Vb6-c6+ s remízou 6.Vd8-g8+ K ľub. lebo na Kg7:g8 príde 7.c7-c8D+ s výhrou. 7.Vg8:g2 Vb6-c6+ 8.Vg2-c2 s výhrou. Preto nemohol biely kráľ hrať 5.Kd2-c3.


Stav riešiteľskej súťaže po 12. kole

J. Majerčák (Tatranská Lomnica) a L. Matoňák (Poprad) po 35 bodov. V. Pipta (Trebišov) 33 bodov. S. Kovaľský (Gelnica) 31 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy), J. Fábry (Poprad), I. Kiss (Kežmarok) a J. Majerčin (Košice) po 30 bodov. J. Mudronček (Poprad) a J. Peták (Spišský Hrušov) po 28 bodov. M. Bednár (Kurima), J. Fabiny (Bindt), J. Krištofóry a br. (Iliašovce), M. Slovinský (Smolnícka Huta), F. Šimko (Prakovce) a M. Križovenský (Vranov nad Topľou) po 26 bodov. F. Kaščák (Vranov nad Topľou) 22 bodov. P. Dlugoš (Krivany), A. Mitrík (Prakovce) a O. Mihalčo (Košice) po 21 bodov. J. Fedor (Jaklovce) 20 bodov. J. Nalevanko (Jaklovce), L. Wittner (Košice) a M. Kováčová (Starý Smokovec) po 19 bodov. J. Čurlík (Hanušovce nad Topľou) a P. Durst (Spišský Štvrtok) po 16 bodov. Na ďalších miestach k dôležitým zmenám nedošlo.


Odkazy redakcie

Ján Šefčík, Bijacovce: K desiatemu kolu máte body za úlohy č. 26, 27, 30, 32 a 33. Riešenia ostatných úloh sme od vás nedostali.


Vzad <<  >> Vpred