Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(1. 12. 1978)


Úloha č. 745

Milan Bednár, Kurima

Originál pre VN

Mat 5. krokom (11–8)Kontrolná notácia: b. Ka6, Sc3, Se8, Ja1, Jh2, Pa2, b5, c4, e3, e6, f2 (11), č. Ka4, Sd1, Pa3, b6, c7, d3, e7, f3 (8).


Riešenie problému č. 740 od Ernesta Ackermana z Michaloviec. b. Kb5 Vd7, Vh6, Sb7, Sf2, Jg1, Jh4, Pb2, e4, f7, g5, g7 (12), č. Ke5, Ve8, Vh8, Sh5, Jf4, Pc5, d2, d3, e6, g4, h7 (11): 1.Vd7-e7 s hrozbou 2.Vh6:e6+ Jf4:e6 3.Sf2-g3+ Ke5-d4 4.Jh4-f5 mat, 1...Jf4-g6 2.Sf2-g3+ Jg6-f4 3.Vh6:e6+ Ke5-d4 4.Jh4-f5 mat, 2...Ke5-d4 3.Ve7-d7+ Kd4-e3 4.Jh4-g2 mat, 1...Ve8:e7 2.g7:h8D+ Ke5-d6 3.Jh4-f5+ K ľub. 4.Dh8-c8 mat, 1...Ke6-d6 2.Jh4-f5+ Kd6-e5 3.Vh6:e6+ Jf4:e6 4.Sf2-g3 mat, 1...Sh5:f7 (g6) 2.Jg1-f3+ g4:f3 3.Jh4:f3+ Ke5-d6 4.Sf2:c5 mat, 1...Jf4-d5 2.Vh6:e6+ Ke5-f4 3.Jh4-g2+ Kf4:g5 4.Sf2-h4 mat.


Stav riešiteľskej súťaže po 4. kole z technických dôvodov neuvádzame.


Odkaz redakcie

Ján Fábry, Poprad: Vaša posledná dvojťažka (Kf2, Kf4) má aj vedľajšie riešenie: 1.Je4-c3 s rovnakými matmi ako v hlavnom riešení. Pridaním bieleho pešiaka na poli c3 sa podarí túto nekorektnosť odstrániť, ale pozor: každá oprava môže mať škodlivé následky.


Vzad <<  >> Vpred