Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(4. 8. 1978)


Úloha č. 728

Ivan Kiss, Kežmarok

Originál pre VN

Mat 2. krokom (8–8)Kontrolná notácia: b. Ka3, Da7, Vh6, Sf8, Jd4, Jd5, Pa2, b2 (8), č. Ka5, Vb1, Vd6, Se8, Sh2, Ja6, Pb7, f7 (8).


Riešenie problému č. 723 od Ivana Kissa z Kežmarku. b. Kh8, Dh6, Va3, Vg5, Sd3, Jc7, Jf7, Pa7, c2 (9), č. Kd4, Va5, Sg1, Sg6, Jb6, Pb5, d7, g3, g4 (9): 1.Vg5-f5 s hrozbou 2.Dh6-f4 mat, 1...Sg6:f5 2.Dh6:b6 mat, 1...d7-d5 2.Jc7-e6 mat, 1...Jb6-d5 2.Vf5:d5 mat, 1...Va5:a3 2.Jc7:b5 mat, 1...Sg1-e3 2.Dh6-g7 mat.


Predbežný stav riešiteľskej súťaže po poslednom kole

L. Matoňák (Poprad) 42 bodov. J. Majerčin (Košice) a V. Pipta (Trebišov) po 40 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy) 37 bodov. J. Fabiny (Bindt) 35 bodov. J. Fábry (Poprad) a P. Durst (Vyšné Hágy) po 33 bodov. S. Kovaľský (Gelnica) a R. Lokaj (Hanigovce) po 30 bodov. F. Kaščák (Vranov nad Topľou) 26 bodov. J. Heligman (Mária Huta) a J. Šefčík (Bijacovce) po 25 bodov. Š. Fabiny (Spišská Nová Ves) 24 bodov. J. Nalevanko (Jaklovce) 20 bodov. M. Bednár (Kurima) a J. Peták (Spišský Hrušov) po 19 bodov. J. Krištofóry a bratia (Iliašovce) 17 bodov. P. Kisel (Mária Huta) 16 bodov. M. Križovenský (Vranov nad Topľou) 15 bodov. Na ďalších miestach k dôležitým zmenám nedošlo.

J. Majerčák (Tatranská Lomnica) nám oznamuje, že v Poprade dňa 2. júla sa uskutočnil riešiteľský turnaj. Z 12 možných bodov získali: Ladislav Matoňák 12 bodov, rovnako ako Eduard Kupčo. Ako tretí sa umiestnil Milan Gabonay s 10 bodmi.


Vzad <<  >> Vpred