Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(31. 3. 1978)


Úloha č. 710

Alexej Alexejevič Troickij

Novoje vremja 1897

Biely začína a vyhrá (5–6)Kontrolná notácia: b. Ka6, Dg7, Je3, Pa4, d2 (5), č. Kh4, Dc5, Jf8, Pc6, g5, h5 (6). Dnes prinášame jednu z prvých štúdií klasika šachovej štúdie. Je pomerne jednoduchá a iste nebude robiť ťažkosti väčšine našich riešiteľov.


Riešenie problému č. 705 od Ivana Kissa z Kežmarku. b. Kh6, Vb5, Vd3, Sf5, Sf6, Jb7, Jf1, Pa4, b4, c2, g6 (11), č. Kc4, De2, Va6, Sa1, Ja2, Pc7, f7, h5 (8): 1.Sf5-e4 s hrozbou 2.Se4-d5 mat, 1...De2:c2 (g2, e3+) 2.Jf1-e3 mat, 1...De2-d2+ (:e4) 2.Jf1:d2 mat, 1...Va6-d6 2.Jb7-a5 mat, 1...De2:d3 2.Se4:d3 mat, 1...Ja2:b4 2.Vb5-c5 mat, 1...Ja2-c3 2.Vd3-d4 mat, 1...c7-c6 2.Jb7-d6 mat. Žiaľ, táto, na začiatočníka veľmi pekná úloha je po 1...Va6:a4 neriešiteľná. Stačilo by pridať na poli a5 čierneho pešiaka a bolo by všetko v poriadku, škoda. Za dôkaz neriešiteľnosti sa priznáva jeden ďalší bod.


Stav riešiteľskej súťaže po 8. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), J. Fabiny (Bindt), L. Matoňák (Poprad) a V. Pipta (Trebišov) po 17 bodov. Š. Halaj (Drienovec), R. Lokaj (Hanigovce), J. Majerčin (Košice) a J. Šefčík (Bijacovce) po 15 bodov. F. Kaščák (Vranov nad Topľou), M. Križovenský (Vranov nad Topľou), J. Peták (Spišský Hrušov), K. Suchár (Prešov) a J. Fábry (Poprad) po 14 bodov. M. Bednár (Kurima) 13 bodov. P. Dlugoš (Krivany), P. Durst (Vyšné Hágy), J. Heligman (Mária Huta), S. Kovaľský (Gelnica), D. Mikulajčík (Košice) a M. Slovinský (Smolnícka Huta) po 12 bodov. Š. Burkuš (Košice), J. Krištofóry a spol. (Iliašovce) po 10 bodov. T. Horváth (Valaliky), J. Kovalič (Spišská Nová Ves) a M. Kováčová (Starý Smokovec) po 8 bodov. J. Polák (Spišský Hrušov) 6 bodov. P. Kisel (Mária Huta), M. Janov (Michalovce), V. Halas (Humenné) a M. Varga (Trebišov) po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred