Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(24. 3. 1978)


Úloha č. 709

Marián Jurkovský, Spišská Nová Ves

Originál pre VN

Mat 2. krokom (14–14)Kontrolná notácia: b. Kc7, Dd3, Vc2, Ve8, Se5, Sh3, Jd8, Jg8, Pb3, d2, d4, e2, f4, g3 (14), č. Kd5, Dg1, Vc5, Vg4, Sa6, Jc4, Jc8, Pa5, c6, d6, e3, e7, g7, h5 (14).


Riešenie problému č. 704 od Petra Dursta z Vyšných Hágov. b. Ka4, Df1, Vf2, Sb2, Sc2, Jc5, Jc8, Pb4 (8), č. Kd5, Vd8, Ve8, Sh2, Jd4, Pc6, e4 (7): 1.Df1-d1 s hrozbou 2.Dd1:d4 mat, 1...Kd5-c4 2.Jc8-b6 mat, 1...Kd5-e5 2.Dd1-h5 mat, 1...Sh2-e5 2.Sc2:e4 mat (b3 mat). Ostatné kroky čierneho nebránia hrozbe. Úloha má však aj vedľajšie riešenie, za ktoré sa riešiteľom priznáva po 2 body. 1.Vf2-f5+ Jd4:f5 2.Sc2-b3 mat, 1...Sh2-e5 (Ve8-e5) 2.Sc2:e4 mat.


Stav riešiteľskej súťaže po 7. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), J. Fabiny (Bindt), L. Matoňák (Poprad) a V. Pipta (Trebišov) po 14 bodov. P. Durst (Vyšné Hágy), Š. Halaj (Drienovec), J. Heligman (Mária Huta), F. Kaščák (Vranov nad Topľou), S. Kovaľský (Gelnica), M. Križovenský (Vranov nad Topľou), R. Lokaj (Hanigovce), J. Majerčin (Košice), D. Mikulajčík (Košice), K. Suchár (Prešov), J. Šefčík (Bijacovce), M. Slovinský (Smolnícka Huta) a J. Fábry (Poprad) po 12 bodov. P. Dlugoš (Krivany) a J. Krištofóry a spol. (Iliašovce) po 10 bodov. M. Bednár (Kurima), T. Horváth (Valaliky), J. Kovalič (Spišská Nová Ves), J. Peták (Spišský Hrušov), J. Polák (Spišský Hrušov) a M. Kováčová (Starý Smokovec) po 8 bodov. Š. Burkuš (Košice) 4 body. P. Kisel (Mária Huta), V. Halas (Humenné) a M. Varga (Trebišov) po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred