Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(17. 3. 1978)


Úloha č. 708

Čestmír Bára, Jackov a

Luděk Sedlák, Roztoky u Prahy

Originál pre VN

Biely začína a remizuje (5–5)Kontrolná notácia: b. Kh8, Vg4, Sg6, Pd5, h4 (5), č. Kh6, Pd6, h2, h5, h7 (5).


Riešenie problému č. 703 od Jána Kovaliča zo Spišskej Novej Vsi. b. Ke1, Db3, Sg4, Sg7, Jg2, Ph2, h3 (7), č. Ke4, Jc3, Pb4, b5, f4 (5): Zdanlivá hra: 1...Jc3 ľub. 2.Db3-f3 mat. Vlastné riešenie: 1.Sg4-e6 1...Jc3 ľub. 2.Db3-d5 mat, 1...Ke4-d3 2.Se6-f5 mat, 1...Ke4-f3 2.Se6-d5 mat, 1...f4-f3 2.Db3-c2 mat.


Stav riešiteľskej súťaže po 6. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), P. Durst (Vyšné Hágy), J. Fabiny (Bindt), J. Heligman (Mária Huta), M. Križovenský (Vranov nad Topľou), J. Krištofóry a bratia (Iliašovce), R. Lokaj (Hanigovce), J. Majerčin (Košice), L. Matoňák (Poprad), D. Mikulajčík (Košice), V. Pipta (Trebišov) a K. Suchár (Prešov) po 10 bodov. P. Dlugoš (Krivany), Š. Halaj (Drienovec), J. Kovalič (Spišská Nová Ves), J. Peták (Spišský Hrušov), M. Slovinský (Smolnícka Huta) a J. Fábry (Poprad) po 8 bodov. M. Bednár (Kurima), T. Horváth (Valaliky), F. Kaščák (Vranov nad Topľou), S. Kovaľský (Gelnica) a J. Polák (Spišský Hrušov) po 6 bodov. Š. Burkuš (Košice), K. Suchár (Prešov) a M. Kováčová (Starý Smokovec) po 4 body. P. Kisel (Mária Huta) a M. Varga (Trebišov) po 2 body.


Odkazy redakcie

Milan Bednár, Kurima: Vaša dvojťažka (Kb7, Kd5) má aj vedľajšie riešenie: 1.Dh5-f7+ Dh6-e6 2.Je4-f6 mat, 1...Kd5:e4 2.Df7-f3 mat. Vaša štúdia (Kh8, Kg3) príliš sa podobá na známu štúdiu bratov Platovových. Samomaty uverejňujeme len v krajnom prípade, pri nedostatku iného materiálu a Vaša ďalšia dvojťažka sa nejak zapotrošila a prosíme poslať nám kópiu.

I. Kiss, Kežmarok: Vašu jednu dvojťažku sme uverejnili. Úloha č. 1 (Kg8, Kd5) je neriešiteľná, lebo po 2.Ja2-b4+ je Sf8:b4. V úlohe č. 4 (Kb1, Ke6) ide 1.Je8-c7 mat. V úlohe č. 5 (Ka3, Ka5) je nejasná pozícia. Úlohu č. 2 (Kh8, Kd4) po dôkladnej kontrole príležitostne uverejníme.


Vzad <<  >> Vpred