Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(17. 2. 1978)


Úloha č. 704

Peter Durst, Vyšné Hágy

Originál pre VN

Mat 2. krokom (8–7)Kontrolná notácia: b. Ka4, Df1, Vf2, Sb2, Sc2, Jc5, Jc8, Pb4 (8), č. Kd5, Vd8, Ve8, Sh2, Jd4, Pc6, e4 (7). Úloha má dve zdanlivé hry.


Riešenie (autorovo) problému č. 699 od J. Kovaliča zo Spišskej Novej Vsi. b. Kd1, Db5, Sd2, Sh1 (4), č. Kd4, Jb7, Je7 (3): 1.Sd2-b4 Kd4-e3 2.Db5-e5+ Ke3-d3 3.De5-c3= (e4 mat) 1...Jb7 ľub. 2.Db5-c5+ Kd4-d3 3.Dc5-c3 mat, 1...Je7 ľub. 2.Db5-d5+ Kd4-e3 3.Dd5-d2 mat. Žiaľ, táto úloha má aspoň 3 vedľajšie riešenia, jedno z nich dokonca so šachujúcim úvodníkom, a preto, čo už bolo v našej rubrike oznámené, sme nútení túto úlohu zo súťaže vylúčiť. U vedľajších riešení uvádzame len úvodníky: I. v. r. 1.Db5-b2+ atď. II. v. r. 1.Kd1-c2 atď. III. v. r. 1.Kd1-e2 atď.


Konečný stav riešiteľskej súťaže za IV. kvartál 1977

J. Fábry (Poprad) a L. Matoňák (Poprad) po 34 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy), M. Bednár (Kurima), J. Fabiny (Bindt), J. Fedor (Jaklovce), Š. Halaj (Drienovec), M. Križovenský (Vranov nad Topľou), R. Lokaj (Hanigovce), J. Krištofóry (Iliašovce), J. Majerčin (Košice), S. Kovaľský (Gelnica), V. Pipta (Trebišov) a I. Soľaník (Hanigovce) po 29 bodov. P. Durst (Vyšné Hágy), F. Kaščák (Vranov nad Topľou) a M. Slovinský (Smolnícka Huta) po 27 bodov. Š. Fabiny (Spišská Nová Ves) 26 bodov. F. Hadušovský (Hrabušice) 21 bodov. Š. Kuzmiak (Spišská Teplica), B. Klescht (Košice) a Ľ. Murín (Prešov) po 20 bodov. J. Heligman (Mária Huta) a T. Horváth (Valaliky) po 18 bodov. Š. Burkuš (Košice), J. Masařík (Levoča) a F. Novák (Levoča) po 17 bodov. P. Kisel (Mária Huta) 16 bodov. Z. Majlath (Mária Huta) 13 bodov. J. Ivanoc (Milhostov) 11 bodov. P. Dlugoš (Krivany) 8 bodov. A. Kubaský (Spišská Teplica) a J. Frický (Bardejov) po 4 body. dr. M. Jurkovský (Banská Bystrica) 3 body.

Mená výhercov, ako aj mená prvých troch za dva posledné kvartály minulého roku pre prípadnú účasť na celoštátnom prebore uverejníme v nasledujúcej šachovej rubrike.


Vzad <<  >> Vpred