Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(20. 1. 1978)


Úloha č. 700

Oto Mihalčo, Košice

Originál pre VN

Biely začína a remizuje (6–8)Kontrolná notácia: b. Ke1, Vh6, Pa5, c4, d2, d5 (6), č. Ka8, Vb7, Pa6, a7, c5, d3, d6, e2 (8). Za túto miništúdiu sa prizná 2 (dva) body.


Riešenie problému č. 695 od O. Mihalča z Košíc. b. Kd7, Dh2, Sg8, Jd6, Jg4, Pc3, e7, f3 (8), č. Kd5, Dh8, Ve6, Vf6, Sa3, Jc4, Je3, Pb6, c5, d3, e5, g6, h4 (13): 1.Dh2-a2 s hrozbou 2.Jg4:e3 mat, 1...Je3 ľub. 2.Da2:c4 mat, 1...Vf6:f3 2.Sg8:e6 mat, 1...Dh8-h6 2.Jg4:f6 mat, 1...e5-e4 2.f3:e4 mat, 1...Sa3-c1 2.Da2-a8 mat. Úloha má vedľajšie riešenie, za ktoré sa priznávajú tiež 2 body. 1.Dh2:e5+ Jc4:e5 2.Jg4:e3 mat.


Stav riešiteľskej súťaže po 11. kole

Jozef Fabiny (Bindt), Štefan Fabiny (Spišská Nová Ves), J. Fedor (Jaklovce) a M. Križovenský (Vranov nad Topľou) po 28 bodov. M. Bednár (Kurima), J. Fábry (Poprad), Š. Halaj (Drienovec), L. Matoňák (Poprad), V. Pipta (Trebišov) a I. Soľaník (Hanigovce) po 26 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy), P. Durst (Vyšné Hágy), F. Kaščák (Vranov nad Topľou), J. Krištofóry (Iliašovce) a M. Slovinský (Smolnícka Huta) po 24 bodov. R. Lokaj (Hanigovce) a S. Kovaľský (Gelnica) po 22 bodov. F. Hadušovský (Hrabušice) 21 bodov. Š. Kuzmiak (Spišská Teplica), B. Klescht (Košice) a Ľ. Murín (Prešov) po 20 bodov. J. Majerčin (Košice) 19 bodov. Š. Burkuš (Košice), J. Masařík (Levoča) a F. Novák (Levoča) po 17 bodov. J. Heligman (Mária Huta) a T. Horváth (Valaliky) po 15 bodov. Z. Majlath (Mária Huta) 13 bodov. J. Ivanoc (Milhostov) 11 bodov. P. Kisel (Mária Huta) 9 bodov. P. Dlugoš (Krivany) 8 bodov. A. Kubaský (Spišská Teplica) a J. Frický (Bardejov) po 4 body.


Vzad <<  >> Vpred