Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(11. 11. 1977)


Úloha č. 690

Peter Polák, Borský Peter

Originál pre VN

Mat 2. krokom (7–5)Kontrolná notácia: b. Ka4, Dc1, Se1, Se4, Jd3, Je7, Pc3 (7), č. Kc4, Jb4, Jd4, Pd5, d6 (5).


Riešenie problému č. 40 (685) od M. Bednára z Kurimy. b. Kg6, Dc3, Vd8, Ve1, Sa4, Sg3, Jb3, Jg2, Pc4, c5 (10), č. Ke6, Dh2, Va6, Vg3, Se3, Jb6, Je4, Pe7, g4, h5 (10): Zvodnosť: 1.Sg5-f6 s hrozbou 2.Dc3-e5 mat, 1...e7:f6 2.Vd8-e8 mat, 1...Je4:f6 (Se3-d4) 2.Jg2-f4 mat, 1...Jb6-d7 2.Sa4:d7 mat, 1...Jb6:c4 2.Dc3:c4 mat, 1...Je4:c3 2.Jb3-d4 mat (Jg2-f4 mat), ale 1...Vg3-f3 a mat nie je. Vlastné riešenie: 1.Sg5-f4 s hrozbou 2.Dc3-e5 mat a vychádzajú rovnaké maty ako v zvodnosti. Pritom krok 1...Vg3-f3 matu nebráni.


Stav riešiteľskej súťaže po 1. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), M. Bednár (Kurima), Š. Burkuš (Košice), Jozef Fabiny (Bindt), Štefan Fabiny (Spišská Nová Ves), J. Fedor (Jaklovce), Ľ. Greššák (Prešov), F. Hadušovský (Hrabušice), Š. Halaj (Drienovec), J. Heligman (Mária Huta), T. Horváth (Valaliky), F. Kaščák (Vranov nad Topľou), M. Križovenský (Vranov nad Topľou), A. Kubaský (Spišská Teplica), Š. Kuzmiak (Spišská Teplica), R. Lokaj (Hanigovce), J. Majerčin (Košice), Z. Majlath (Mária Huta), J. Masařík (Levoča), L. Matoňák (Poprad), F. Novák (Levoča), V. Pipta (Trebišov) a I. Soľaník (Hanigovce) po 2 body.


Odkazy redakcie

Ján Fábry, Poprad: Vaša trojťažka je neriešiteľná, vo variante 1...Ve1:e2 po 3.Jf2-h3 Kf4:g4, pretože biely strelec na poli g4 nie je už chránený.

Všetkým riešiteľom: Konečný stav riešiteľskej súťaže za 3. kvartál a mená výhercov prinesieme neskoršie.


Vzad <<  >> Vpred