Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(2.2.1995)


Tempo (nevýhoda z ťahu) je vlastnosť postavenia, spočívajúca v tom, že jeden zo súperov sa dostáva do nevýhody preto, lebo musí ťahať. Keby nemusel ťahať, nedostal by v uvedenom počte ťahov mat. Skladbám založeným na tempe po úvodníku sa hovorí tempovky. Keby v tempovke mohol čierny svoj prvý ťah celkom vynechať, splnenie výzvy by nebolo možné. Preto v tempovkách považujeme za obranu každý ťah čierneho. V dnešnej miniatúrke (skladba, ktorá má maximálne 7 kameňov) má čierny kráľ dve voľné polia (e8 a g8). Sme zvedaví, ako rýchlo sa vám podarí nájsť skvelý tempový úvodník, ktorý ešte nejaké to voľné políčko pridá. Veríme, že väčšina riešiteľov bude s ním spokojná.Skladba č. 5

Friedrich Bethge

Deutsche Schachblätter 10/1951

Mat 2. ťahom (6–1)Kontrolná notácia: biely Kh4 Db6 Sh8 Jb8 Jf5 Pg7 (6), čierny Kf7 (1) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými publikáciami, ak nám pošlú riešenie najneskôr do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH.

O veľké prekvapenie sa na poslednej šachovej olympiáde v Moskve postaral Bulhar Topalov, keď porazil v nasledujúcej partii Kasparova. Topalov – Kasparov (Sicílska, B81): 1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 a6 6.Se3 e6 7.g4 h6 8.f4!? Jc6 9.Se2 e5 10.Jf5 g6 11.Jg3 e:f4 12.S:f4 Se6 (nie je dobré 12...Je5? 13.S:e5 d:e5 14.D:d8+ K:d8 15.Vd1+! a čierny by bol na tom horšie) 13.Vf1 Vc8 14.h3!? Db6!? (logicky vyzeralo pokračovanie 14...d5!? 15.J:d5 J:d5 16.e:d5 S:d5 s dobrou hrou čierneho; vôbec neuškodí čiernemu 15.e5 Jg8 16.Sf3 Sb4, ale po 15.g5!? by sa čierny riadne zapotil) 15.Dd2 Sg7 (po 15...D:b2 16.Vb1 Da3 17.Vf3 by biely bol na tom veľmi dobre) 16.S:d6 J:g4 17.S:g4 D:b2 18.e5 J:e5 (po 18...D:a1+ 19.Kf2 Db2 20.Vb1 biely získa dámu) 19.Vb1 D:c3 20.D:c3 V:c3 21.S:e6 f:e6 22.V:b7! Jc4 (presnejšie bolo 22.V:g3 23.V:g7 Ve3+!) 23.Sb4 Ve3+? (nutné bolo 23...V:g3 24.V:g7 Ve3+ 25.Kd1 Ve4!) 24.Je2 Se5 25.Vff7 V:h3? (lepšie bolo 25...Sd6!, nešlo 25.Jd6? 26.Vfe7+ Kf8 27.Vec7+!) 26.Jd4!! Ve3+ (po 26...Vh1+? 27.Ke2 Vh2+ 28.Kd3 Jb2+ 29.Ke4 by sa do matového útoku zapojil aj biely kráľ) 27.Kf1 Ve4 a čierny sa vzdal, lebo nepokryje hrozbu 28.Vfe7+ Kf8 29.Vec7+ a 30.Vc8 mat, alebo 28...Kd8 29.Jc6+ Kc8 30.Ja7+ Kd8 31.Vbd7 mat. (ig)


Vzad <<  >> Vpred