Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 7. 1974)


Problém č. 405

Ing. Jozef Taraba, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+7=16)


Problém č. 406

Štefan Blunár, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+10=20)Kontrolná notácia: 405: bKd1 Vb5 Ve6 Sb6 Je3 Jf5 Pa7 c4 e2 (9), čKc3 Da8 Sb8 Sh1 Jb7 Jf3 Pc7 (7) – mat 2. ťahom, 406: bKb2 Dc3 Vb5 Vg7 Sd8 Jf2 Jf5 Pb6 e6 h2 (10), čKf4 Vb7 Vh5 Sa8 Sb8 Jc2 Jh1 Pg5 h3 h7 (10) – mat 2. ťahom.

Riešenie oboch úloh zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa za každú úlohu odmeníme hodnotnou šachovou knihou.


Výsledky dlhodobej riešiteľskej súťaže

V súťaži konkurovali problémy č. 362 až 391. Maximálne bolo možné získať 97 bodov, z toho za nekorektnosti 18 (4 za č. 370 a 372, 3 za č. 369, 2 za č. 375, 377 a 382 a 1 bod za č. 388). Až do č. 385 mali rovnaký počet bodov M. Žugec a A. Caletka, no posledný menovaný uviedol v č. 385 nesprávnu nekorektnosť a stratil tak 1 bod, ktorý mal možnosť získať za č. 388, čo nevyužil rovnako ako jeho najväčší súper. Poradie je teda nasledovné: I. cena 94 bodov Michal Žugec, Polomka (vyhráva Album FIDE 1914–44/II), II. cena 93 bodov Alojz Caletka, Bratislava (Album FIDE 1914–44/I), III.–V. cena ex aequo 91 bodov: Zdeněk Libiš, Lysice (žrebom vyhráva Album FIDE 1914–44/I), Ing. Ladislav Hupka, Nitra (Album FIDE 1962–64) a Jozef Žatko, Chynorany (Galérie československých autorů), VI. cena 90 bodov Miroslav Poliak, Matuškovo (žrebom vyhráva Abecedu šachového problému).

Z riešiteľov, ktorí získali aspoň 20 bodov, žrebom vyhrávajú hodnotnú problémovú literatúru nasledujúci: Karol Adamcsek (Šamorín), Jozef Mišo (Horné Orešany), Ladislav Salai (Martin), Jozef Srňanský (Bratislava), Jozef Tomanička (Dubnica nad Váhom) a Ján Golha (Lúčnica).

Výhercom čo najsrdečnejšie blahoželáme a ostatným riešiteľom želáme veľa úspechov v našej nasledujúcej dlhodobej riešiteľskej súťaži, ktorú vypíšeme o 2 týždne. V nasledujúcej rubrike uverejníme poradie ostatných riešiteľov.


Vzad <<  >> Vpred