Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 4. 7. 1974)


Problém č. 403

Štefan Blunár, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+7=16)


Problém č. 404

Miroslav Svítek, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+8=18)Kontrolná notácia: 403: bKd8 Dh2 Vg2 Sa3 Sg8 Jd7 Jh3 Pb5 d4 (9), čKd6 Vf1 Vf4 Jb4 Jd3 Pa5 h7 (7) – mat 2. ťahom, 404: bKc6 Vb3 Ve5 Sa1 Se8 Jf1 Jg4 Pa3 c2 c5 (10), čKc4 Ja2 Jb1 Sg8 Sh2 Pd4 f5 f7 (8) – mat 2. ťahom (2 riešenia).

V č. 403 spracoval autor tému OM–32–23 vo forme dvoch zvodníkov a riešenia. Ďalší nádejný problémista Miroslav Svítek spracoval v č. 404 tému OM–23–33 vo forme dvoch riešení.

Riešenia oboch problémov zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej úlohy odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 391 (Labai) z 16. 5. 1974. Zvodník 1.K:c7? hr. 2.Dd6 mat, 1...V:c3+ (A), V:h5 (B), Jf7 (C), Jc5 (D) 2.D:c3, Jg4, J:f7, D:c5 mat, viazne na 1...Jb4! Rieši 1.Vf8 hr. 2.Vf5 mat, kde A je obranný motív šachovania, B – porušenie matovej siete braním kameňa, C – napadnutie hrozbového poľa a D – prerušenie. Výborné spracovanie témy OM–24–44. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Šachisti oslávia Slovenské národné povstanie. K 30. výročiu Slovenského národného povstania vypísala Sekcia kompozičného šachu SŠZ prvú súťaž svojho druhu v ČSSR – turnaj v skladaní šachových problémov so symbolikou SNP. Na súťaži sa môžu zúčastniť skladby ornamentálne (napr. tvarom postavenia znázorňujúce písmená SNP a pod.) alebo opisné (symbolizujúce udalosti povstania). Pripúšťajú sa skladby s ľubovoľnou výzvou (napr. priame matové úlohy, pomocné maty, samomaty atď.) na šachovnici 8x8 s použitím ortodoxných kameňov. Problémy v ľubovoľnom počte treba zasielať najneskôr do 29. augusta 1974 na adresu: RNDr. Ivan Garaj, Sokolíkova 23/23, 830 00 Bratislava. Kolektívnym rozhodcom bude predsedníctvo sekcie, ktoré víťazným autorom udelí osobitné diplomy.

* Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže (problémy č. 362–391) uverejníme v budúcej rubrike.


Vzad <<  >> Vpred