Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 8. 8. 1974)


Problém č. 413

Zoltán Labai, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+14=23)

 


Problém č. 414

Miroslav Svítek, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+9=18)

3 riešeniaKontrolná notácia: 413: bKb7 Dd7 Vd1 Ve7 Se1 Sf1 Jg6 Pb5 b6 (9), čKd5 Db4 Vc5 Sh8 Jd4 Jg7 Pc3 c4 c6 d6 e4 e6 f5 h5 (14) – mat 2. ťahom, 414: bKf2 Vf5 Vh8 Sb3 Je1 Jg1 Pc3 e2 g4 (9), čKe4 Va5 Sc1 Jc5 Jd2 Pd3 d5 e5 f3 (9) – mat 2. ťahom (3 riešenia).

V č. 413 spracoval náš známy prispievateľ tému OM–24–44 vo forme zvodníka a riešenia. V č. 414 je to zase téma OM–32–23 spracovaná vo forme 3 riešení (za každé z nich dáme po 2 body).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 395 (Svítek) z 30. 5. 1974. Zvodník 1.d8D? hr. 2.Dd4 mat, 1...Jd5 (A), Jf5 (B), S:c5 (C), S:g5 (D) 2.Vc4, Vg4, Jf6, Jd6 mat, viazne na 1...f2! Autorova intencia 1.f8D hr. 2.Df4 mat, 1...Jd5 (B), Jf5 (A), S:c5 (D), S:g5 (C) 2.Vc4, Vg4, Jf6, Jd6 mat, je žiaľ po 1...Jg2! neriešiteľná (A je obranný motív odblokovania, B – napadnutie hrozbového poľa jazdcom, C – napadnutie hrozbového poľa strelcom, D – uvoľnenie poľa). Zdá sa, že stačí pridať čPg2. Duály vo zvodníku 1...Sd6 2.J:d6 mat a aj 2.Jd6 mat nemožno pokladať za škodlivé (sotva by sa dali odstrániť tak, aby téma úlohy – dvojnásobne OM–22–22 – sa zachovala), i keď na kráse úlohe nepridajú. Odmenu za správne riešenie dostane Rudolf Petr z Banskej Bystrice.

Riešenie problému č. 396 (Blunár) z 6. 6. 1974. Autorova intencia 1.Vg5 hr. 2.Vd5 mat, 1...Jc5 (odviazanie), Je5 (zaclonenie) 2.d:c5, d:e5 mat, no žiaľ aj dve vedľajšie riešenia 1.Jg5 a 1.Jf6 Opravu tejto úlohy sme neskôr uverejnili pod č. 403 (4. 7. 1974), v ktorej autor vynechal čPe3 (obe vedľajšie riešenia viaznu na 1...Ve1!). Pretože oprava je korektná, nebudeme už riešenie č. 403 uverejňovať, no vzhľadom k téme obranných motívov má úloha ešte jeden závažný nedostatok, ktorý by mal autor odstrániť: vo zvodníku 1.Vc2? hr. 2.Vc6 mat má obrana 1...Jc5 dva obranné motívy: zaclonenie a odviazanie, čo je vzhľadom k téme OM–32–23 škodlivý duál. Odmenu za správne riešenie dostane Ing. L. Krump z Levíc.


Vzad <<  >> Vpred