Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(30. 5. 1974)


Problém č. 394

Ing. Vladimír Bušík, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+6=13)


Problém č. 395

Miroslav Svítek, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+7=17)Kontrolná notácia: 394: bKd5 Df5 Vb6 Vf2 Sh8 Je4 Pe2 (7), čKe3 Va3 Sc5 Jg1 Jh3 Pb3 (6) – mat 2. ťahom: 395: bKa8 Vc5 Vg5 Je8 Pc3 d2 d7 e5 f7 g3 (10), čKe4 Se2 Se7 Je3 Pd3 e6 f3 (7) – mat 2. ťahom.

Dnešnými dvoma príspevkami sa v Hlase ľudu predstavujú ďalší noví domáci propagátori slovenskej témy. V č. 394 si všimnite vo dvoch zvodníkoch a riešení tematické obrany 1...Sb4, Jf3 a v č. 395 spracoval mladý slovenský problémista a náš stály riešiteľ dvojnásobnú recipročnú zámenu obranných motívov po zvodníku.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme peknou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 381 (Wirtanen) z 11. 4. 1974. Zvodník 1.Kc6? hr. 2.D:d5 mat, 1...V:f6+ (šachovanie) 2.J:f6 mat, 1...d4 (odviazanie) 2.e:d4 mat, 1...Sd6 (prerušenie) 2.J:d6 mat, 1...f4 (uvoľnenie poľa) 2.e:f4 mat, viazne na 1...S:b4! V riešení 1.De6 hr. 2.D:e5 mat sa tieto obranné motívy zamenia nasledovne: 1...d4, Jc3 (skryté uvoľnenie matovej siete) 2.e:d4, J:c3 mat, 1...Sd6 (napadnutie hrozbového poľa) 2.J:d6 mat, 1...f4 (odclonenie) 2.e:f4 mat, 1...V:f6 (priviazanie) 2.J:f6 mat. Dnes už veľmi jednoduchá práca, no i tak zaujímavá. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 382 (Labai) z 11. 4. 1974. Pokusy 1.g4?, b:c7? viaznu na 1...V:g4!, f:e2! Autorova intencia 1.c4 hr. 2.D:d5 mat no žiaľ aj vedľajšie riešenie 1.Dc5 hr. 2.D:d4 mat a 2 e:d4 mat, čo sa nedá účinne pokryť. Oprava. Maximálne bolo možné získať 4 body, čo využilo týchto 17 riešiteľov: Blunár, Caletka, Vl. Hagara, Hladík, Hupka, Ješka, Krošlák, Krump, Libiš, Méri, Moravčík, Pócsik, Poliak, Salai, Srňanský, Šebian a Žugec. 3 body získal Anft a A. Hagara.


Vzad <<  >> Vpred