Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 6. 6. 1974)


Problém č. 396

Štefan Blunár, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)


Problém č. 397

Ivan Jarolín, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+7=15)Kontrolná notácia: 396: bKd8 Dh2 Vg2 Sa3 Sg8 Jd7 Jh3 Pb5 d4 (9), čKd6 Vf1 Vf4 Jb4 Jd3 Pa5 e3 h7 (8) – mat 2. ťahom, 397: bKe7 Va5 Sa7 Sc4 Jb3 Jh5 Pe3 f6 (8), čKe4 Vf2 Sh4 Jh1 Pf3 f7 g3 (7) – mat 2. ťahom.

Riešenia oboch úloh zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme.

Riešenie problému č. 383 (Apró) z 18. 4. 1974. Zvodník 1.V:d7? hr. 2.Ve6 mat, 1...J:c4 (krytie hrozbovej línie), S:c3+ (šachovanie), e2 (zaclonenie), Jf6 (prerušenie) 2.D:c4, J:c3, J:d2, J:f6 mat, viazne na 1...S:d5! Po úvodníku 1.Vf6 hr. 2.Vf4 mat sa obranné motívy zo zvodníka zamenia: 1...J:c4 (uvoľnenie), S:c3 (priviazanie), e2 (odclonenie), J:f6 (branie hrozbovej figúry) 2.D:c4, J:c3, J:d2, J:f6 mat. Bohatý výber obranných motívov. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 384 (Blunár) z 18. 4. 1974. Zvodník hr. 2.Se6 mat, 1...Jb5+ (A), Je5 (B), Vf6 (C) 2.V:b5, V:e5, J:f6 mat, viazne na 1...Vc1+! Rieši 1.Ve4 hr. 2.Vd4 mat, 1...Jb5 (C), Je5+ (A), Vf6 (B) 2.V:b5, V:e5, J:f6 mat, pričom A je obranný motív šachovania, B – zaclonenie a C – krytie hrozbového poľa. Jedno z najekonomickejších spracovaní témy OM–23–33! Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 385 (Loyd) z 25. 4. 1974. 1.Jg4+!! 1...Kf3 2.Dc2 g2 3.Dd3 mat, 1...Kf1 2.Va8 a 3.Va1 mat, 1...Kh3 2.Jh2! g:h2 3.Dh8 mat, 1...Kh1 2.Dh2+! (2.Va8 (d–e8)? g2!) g:h2 3.Jf2 mat. Téma hviezdy v trojťažke s prekvapujúcim úvodníkom a tichými druhými ťahmi bieleho. Na rok 1857 znamenitá práca. Samozrejme, že duál po 1...Kg1 2.Vd8 alebo 2.Va8 nemožno vzhľadom k danej téme považovať za závažný. Preto ho ani nebodujeme. Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad <<  >> Vpred