Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(13. 6. 1974)


Problém č. 398

Jevgenij Leun a

Visvaldis Veders, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)

 


 

Problém č. 399

Štefan Blunár, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+9=17)

2 riešeniaKontrolná notácia: 398: bKd5 Dg4 Vc5 Vd7 Sc6 Se3 Ja3 Pb2 e5 e6 f2 (11), čKd3 Vh5 Sa4 Sd8 Jb1 Jd2 Pb3 b6 f7 (9) – mat 2. ťahom, 399: bKg5 Dd8 Vb2 Vf5 Sa2 Sa3 Jh5 Pg6 (8), čKe6 Je8 Jg2 Pb6 c5 c6 d5 e4 f2 (9) – mat 2. ťahom (2 riešenia).

Riešenia oboch úloh zašlite do 12 dní na adresu redakcia Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej úlohy odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 386 (Opalek) z 2. 5. 1974. Po úvodníku 1.J:e6 hr. 2.Jg5 a Dd4 mat, každá z nasledujúcich obrán bráni oba hrozbové maty, pričom obranné motívy A – napadnutie hrozbového poľa, B – priviazanie a C – uvoľnenie, vytvoria zaujímavú schému: 1...Dc1 (A, B), Vg3 (A, C), f4 (B, C) 2.S:b7, Ve5, De5 mat. Krásna úloha. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 387 (Jarolín) z 2. 5. 1974. Zvodník 1.e4? hr. 2.V:d5 mat, 1...e5 (A), Se5 (A) 2.f8D, Da3 mat, viazne na 1...e6! Zvodník 1.Vc1? hr. 2.V:c4 mat, 1...e5 (B), Se5 (B) 2.f8D, Da3 mat, viazne na 1...a:b5! Rieši 1.Vd1 hr. 2.S:d4 mat, 1...e5 (C), Se5 (C) 2.f8D, Da3 mat, kde A je obranný motív zaclonenie, B – odviazanie a C – napadnutie hrozbového poľa. Téma OM–32–23 v zriedkavej verzii. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 388 (Kollárik) z 9. 5. 1974. Zvodník 1.Dh3? hr. 2.De3 mat, 1...Jd3 (A), d4 (B), e4 (C) 2.Jb3, Vc6, V:d5 mat viazne na 1...d1J! Rieši 1.Dh4 hr. 2.Db4 mat, 1...Jd3 (B), d4 (C), e4 (A), pričom A – zaclonenie, B – napadnutie hrozbového poľa, C – odclonenie, no vo variante 1...d4 okrem autorom zamýšľaného 2.Vc6 mat vychádza aj 2.D:d4 (S:d4) mat, čo je škodlivý duál. Maximálne bolo možné získať 3 body, čo využilo 11 riešiteľov: Anft, A. Hagara, Hupka, Ješka, Krump, Libiš, Petr, Salai, Svítek, Vaško a Žatko. Duál našli aj ďalší riešitelia, no potkli sa na zvodníku 1.Dh3? d1J!, ktorý uvádzali ako vedľajšie riešenie, začo sme im museli strhnúť 1 bod.


Vzad <<  >> Vpred