Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 9. 5. 1974)


Problém č. 388

Gorazd Kollárik, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+8=18)


Problém č. 389

Štefan Blunár, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+9=18)Kontrolná notácia: 388: bKa3 Dh7 Ve6 Vf5 Sb2 Sh1 Ja1 Jb6 Pa4 a6 (10), čKc5 Va7 Sg7 Jc1 Pd2 d5 e5 g6 (8) – mat 2. ťahom, 389: bKd1 Dh5 Va4 Sb7 Sh2 Jh3 Pd2 e4 g5 (9), čKd3 Vf6 Sg2 Sh8 Jb8 Pf3 f7 g3 g6 (9) – mat 2. ťahom.

Riešenie dvoch predposledných úloh našej dlhodobej riešiteľskej súťaže dotovanej Albumami FIDE, ktorých autormi sú nádejní slovenskí problémisti, zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Súťaž ešte stále nie je definitívne rozhodnutá!

Riešenie problému č. 375 (Labai) z 21. 3. 1974. Okrem autorom zamýšľanej intencie 1.S:f7 hr. 2.De6 mat, znehodnocuje úlohu aj vedľajšie riešenie 1.Dc4 hr. 2.Vd4 a Dc5 mat. Oprava. Maximálne bolo možné získať 4 body, čo sa podarilo 10 riešiteľom: Anft, Blunár, Caletka, Havala, Krump, Onderčanin, Svítek, Šebian, Žatko a Žugec. 3 body získali Hladík a Libiš.

Riešenie problému č. 376 (Mlynka) z 21. 3. 1974. 1. riešenie: 1.K:g3 hr. 2.Vh4 mat, 1...Db4 (A), D:e1+ (B) 2.S:b4, D:e1 mat. 2. riešenie: 1.V4:g3 hr. 2.Vh3 mat, 1...Db4+ (B), D:e1 (C) 2.S:b4, D:e1 mat. 3. riešenie: 1.Vf4 hr. 2.Vf1 mat, 1...Db4 (C), D:e1 (A) 2.S:b4, D:e1 mat, kde A je obranný motív napadnutia hrozbového poľa, B – šachovanie a C – priviazanie hrozbového kameňa. Ekonomické spracovanie témy OM–32–23. Maximálne bolo možné získať 6 bodov.

* Práve sme obdržali predbežný výsledok nášho minuloročného V. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek s maximálnym počtom kameňov 10. Z 83 korektných úloh rozhodca turnaja M. Locker (ZSSR) vylúčil pre nepôvodnosť 17 úloh a zo zvyšných určil toto poradie: I. cena: Alexandr Grin, ZSSR (č. 333, 11. 10. 1973), II. cena: J. Hartong, Holandsko (č. 272, 8. 3. 1973), III. cena: E. Gross, NSR (č. 289 10. 5. 1973). Čestné uznania: H. Laue, NSR (č. 287), M. Nemček, ČSSR (č. 306) a M. Maranďuk, ZSSR (č. 343). Pochvalné zmienky: L. Makaronec, ZSSR (č. 302), J. Haring, Holandsko (č. 280) a C. Mansfield, Anglicko (č. 281).


Vzad <<  >> Vpred