Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(16. 5. 1974)


Problém č. 390

Cyril Opalek, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)


Problém č. 391

Zoltán Labai, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)Kontrolná notácia: 390: bKb7 Dh3 Vd8 Vh5 Sb3 Jc1 Pa3 c2 d4 e3 f2 (11), čKe4 Va2 Sh7 Jf3 Jh2 Pb4 c6 e7 (8) – mat 2. ťahom, 391: bKd7 Da3 Ve8 Sa2 Jh5 Jh6 Pc3 e4 e6 e7 f3 (11), čKe5 Vc1 Vh4 Sf4 Jd3 Jh8 Pa4 c7 (8) – mat 2. ťahom.

Riešenia dnešných dvoch posledných úloh našej dlhodobej riešiteľskej súťaže dotovanej Albumami FIDE zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Súťaž ešte stále nie je definitívne rozhodnutá!

Riešenie problému č. 377 (Jarolín) z 28. 3. 1974. Zvodník 1.S:c5? hr. 2.Vd4 mat, 1...Sc7 (priviazanie hrozbovej figúry) 2.J:c7 mat, 1...e5 (napadnutie hrozbového poľa) 2.J:f6 mat, 1...Je4 (zaclonenie) 2.f:e4 mat, viazne na 1...S:b4! Rieši 1.Ve4 hr. 2.Se6 mat, 1...Sc7+ (šachovanie) 2.J:c7 mat, 1...e5 (uvoľnenie matovej siete zaclonením) 2.J:f6 mat, 1...J:e4 (uvoľnenie matovej siete braním kameňa) 2.f:e4 mat. Voľná zámena troch obranných motívov (OM–23–36). Žiaľ aj vedľajšie riešenie 1.b:a5 hr. 2.Jc7 mat, ktoré Ing. L. Hupka navrhuje opraviť pridaním čJb8 (1.b:a5? Ja6!). Oprava. Maximálne bolo možné získať 4 body, čo sa podarilo 17 riešiteľom: Anft, Blunár, Caletka, Golha, A. a Vl. Hagara, Havala, Hupka, Libiš, Mészáros, Moravčík, Pócsik, Svítek, Šebian, Vaško, Žatko a Žugec, 3 body získal Hladík.

Riešenie problému č. 378 (Blunár) z 28. 3. 1974. 1. riešenie: 1.Sg5 hr. 2.Sf4 mat, 1...Sf6 (priviazanie), Jd3 (krytie hrozbového poľa), Se6 (zaclonenie), c:d4 (porušenie matovej siete) 2.S:f6, J:c4, Jc6, D:d4 mat. 2. riešenie: 1.Sb1 hr. 2.V4d5 mat, 1...Sf6+ (šachovanie), Jd3 (zaclonenie), Se6 (krytie hrozbového poľa), c:d4 (branie hrozbového kameňa) 2.S:f6, J:c4, Jc6, D:d4 mat. Vtipná maličkosť. Maximálne bolo možné získať 4 body.


Vzad <<  >> Vpred