Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 3. 1974)


Problém č. 377

Ivan Jarolín, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+9=18)

 


Problém č. 378

Štefan Blunár, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+7=17)

2 riešeniaKontrolná notácia: 377: bKh2 Vf4 Sf5 Sg1 Je8 Jf7 Pb3 b4 f3 (9), čKd5 Sa5 Jc3 Pb5 c5 c6 e2 e7 f6 (9) – mat 2. ťahom, 378: bKh4 Da7 Vd4 Vd6 Sa2 Se7 Ja5 Pb7 e4 g3 (10), čKe5 Vb5 Sd7 Sh8 Jb2 Pc4 c5 (7) – mat 2. ťahom (2 riešenia).

Č. 377 obsahuje okrem riešenia aj zvodník a v každej fáze nájdete tri rôzne obranné motívy (tematické varianty sú 1...Sc7, e5, Je4). V č. 378 nájdete v každom riešení dokonca štyri rôzne obranné motívy (tematické obrany sú 1...Sf6, Jd3, Se6, c:d4.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 363 (Labai) z 31. 1. 1974. Zvodník 1.Dg6? 2.D:e6 mat, 1...Sf6 (A), Sb5+ (B) 2.J:f6, V:b5 mat viazne na 1...J:d4!! Zvodník 1.Ke7? hr. 2.Vd7 mat, 1...Sf6+ (B), Sb5 (C) 2.J:f6, V:b5 mat viazne na 1...Se5! Rieši 1.Jc6 hr. 2.Je7 mat, 1...Sf6 (C), Sb5 (D) 2.J:f6, V:b5 mat, kde A je obranný motív prerušenia, B – šachovanie, C – napadnutie hrozbového poľa a D – priviazanie. Špirálová zámena obranných motívov (OM–32–24). Škoda, že nie je dosiahnutá cykličnosť AB–BC–CA (B. Moravčík, Žarnovica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 364 (Dombrovskis) 7. 2. 1974. Pozícia A: 1.V:e3 hr. 2.Vd6 mat, 1...Da1+ (A), D:f3 (B), V:d8 (C) 2.D:a1, Da1, e:d8D mat. Pozícia B: 1.Sd6 hr. 2.Vf4 mat, 1...Da1 (B), D:f3 (C), V:d8+(A) 2.D:a1, D:a1, e:d8D mat. Pozícia C: 1.Vd7 hr. 2.Se5 mat, 1...Da1 (C), D:f3 (A), V:d8 (C) 2.D:a1, D:f3, e:d8D mat. Škoda, že v pozícii A a B vychádza po obranách 1...Da1 a 1...D:f3 rovnaký mat. Kuriozitou je, že rozhodca turnaja Šachového umenia 1970 túto úlohu vylúčil "pre formálne nedostatky", hoci po prvýkrát v histórii v nej bola spracovaná téma OM–33–33! Maximálne bolo možné získať 6 bodov.


Vzad <<  >> Vpred