Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(31. 1. 1974)


Problém č. 362

Zoltán Labai a Ivan Jarolín, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+6=13)


Problém č. 363

Zoltán Labai, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+6=14)Kontrolná notácia: 362: bKc8 Va5 Ve5 Jc2 Pb3 c5 d3 (7), čKc6 Ja2 Je2 Pb7 c3 d7 (6) – mat 2. ťahom, 363: bKd7 Dh7 Vb7 Sa7 Jb8 Jg4 Pb3 d4 (8), čKd5 Sf1 Sh8 Jc2 Je1 Pe6 (6) – mat 2. ťahom.

Riešenie oboch úloh, ktoré sú prvými súťažnými problémami našej dlhodobej riešiteľskej súťaže vypísanej nižšie, zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Dnešnými dvoma úlohami vypisujeme novú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať 30 šachových úloh, prevažne dvojťažiek. Súťaž je dotovaná týmito cenami: I. cena: Album FIDE 1914–44/II, II. cena: Album FIDE 1914–44/I, III. cena: Album FIDE 1914–44/I, IV. cena: Album FIDE 1962–64, V. cena: Ing. Ilja Mikan: Galérie československých skladatelů, VI. cena: Abeceda šachového problému. Ďalších 6 riešiteľov, ktorí získajú aspoň 20 bodov, odmeníme hodnotnou domácou alebo zahraničnou šachovou knihou.

Bodovanie riešení. O poradí riešiteľov rozhodne počet získaných bodov a v prípade rovnosti bodov žreb. Na súťaži sa môžu zúčastniť aj kolektívy. Riešenie bodujeme nasledovne: za správne riešenie dvojťažky 2 body, trojťažky 3 body atď. Objavenie vedľajšieho riešenia hodnotíme rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie, 1 bod možno získať za udanie závažného duálu (druhej možnosti bieleho po tematickej obrane čierneho), no v jednom variante za duál možno získať iba 1 bod. Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme. 1 bod sa priznáva aj za oznámenie, že problém je neriešiteľný, no ak riešiteľ uvedie naviac aj autorom zamýšľané riešenie, získava príslušný počet bodov naviac. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie diagramu sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame 1 bod. Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľom za "trest" 1 bod. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu nebodujeme.


Vzad <<  >> Vpred