Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 7. 2. 1974)


 

Problém č. 364

Alfreds Dombrovskis, ZSSR

Šachové umenie 1970/11

Mat 2. ťahom (12+10=22)

b) Va3–a4, c) Va3–c5, Jh2–a7


Problém č. 365

Ľudovít Lačný, ČSSR

2. miesto Slovensko–Maďarsko

L 1. 7. 1971

Mat 2. ťahom (12+16=28)

3 riešeniaKontrolná notácia: 364: bKa8 Dh1 Va3 Vd5 Sb8 Sc2 Jd8 Jg5 Pd2 e7 f3 h4 (12), čKf6 Df1 Vh6 Vh8 Sg7 Jh2 Pe2 e3 f7 h5 (10) – mat 2. ťahom, ako aj po preložení bVa3 na a4 a bVa3 na c5; čJh2 na a7. 365: bKa7 Dg4 Vd3 Vd6 Sc4 Sg1 Je6 Je7 Pc2 d2 f4 h5 (12), čKe4 Db1 Vf1 Vh1 Sa6 Sh4 Jc1 Jf6 Pb3 b6 c5 d4 d5 f7 g3 g6 (16) – mat 2. ťahom (3 riešenia).

Asi len 4–5 úloh je zatiaľ známych, v ktorých sa autorom podarilo spracovať trojfázovú totálnu cyklickú zámenu obranných motívov (ABC – BCA – CAB), ktorej prislúcha označenie OM–33–33. Priorita patrí sovietskemu problémistovi Dombrovskisovi, (tematickými obranami v každom dvojníku č. 364 sú 1...Da1, D:f3, V:d8, pričom sa cyklicky striedajú obranné motívy: šachovanie, priviazanie a napadnutie hrozbového poľa). V č. 365 je táto téma spracovaná vo forme troch riešení (tematickými obranami v každom riešení sú 1...J:d3, f:e6, J:g4, pričom sa cyklicky striedajú obranné motívy: branie hrozbovej figúry, uvoľnenie poľa kráľovi a napadnutie hrozbového poľa). Záujemcov o túto tému zároveň upozorňujeme na brožúrku, ktorú napísal prof. Karol Mlynka: Nová cyklická zámena v slovenskej dvojťažke. Každý, kto o ňu požiada, dostane ju zadarmo. Riešenie oboch súťažných úloh zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne č. 364 a 365 možno získať 6 bodov (v č. 364 za každý dvojník 2 body a v č. 365 za každé riešenie 2 body).

Odpovedáme čitateľom. M. Ješka (Trnava) a J. Šebian (Zvolen). Po prekontrolovaní vašich riešení č. 344 (Pócsik) vám priznávame tiež 5 bodov.


Vzad <<  >> Vpred