Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 4. 4. 1974)


Problém č. 379

Ivan Jarolín, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+13=22)


Problém č. 380

Štefan Blunár, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)Kontrolná notácia: 379: bKa2 Dd6 Vb8 Ve6 Se8 Jb1 Jc3 Pa3 e2 (9), čKc4 Vf3 Vf4 Sa8 Sg5 Jh6 Pa5 b6 c6 d3 e4 f6 h4 (13) – mat 2. ťahom, 380: bKd2 Dh7 Va5 Vf2 Sa6 Sh6 Jh1 Pd3 d6 (9), čKd4 Dg8 Vg4 Sf8 Sh5 Pf4 f7 g6 (8) – mat 2. ťahom.

Autormi oboch dnešných problémov sú nádejní slovenskí problémisti, pričom zhodne v oboch úlohách je spracovaná téma OM–32–32 vo forme dvoch zvodníkov a riešenia.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 365 (Lačný) z 7. 2. 1974. 1. riešenie: 1.S:d4 hr. 2.Ve3 mat, 1...J:d3 (A), f:e6 (B), J:g4 (C) 2.De2, V:e6, S:d5 mat. 2. riešenie: 1.h:g6 hr. 2.Df5 mat, 1...J:d3 (B), f:e6 (C), J:g4 (A) 2.De2, V:e6, S:d5 mat. 3. riešenie: 1.V:b6 hr. 2.J:c5 mat, 1...J:d3 (C), f:e6 (A), J:g4 (B) 2.De2, V:e6, S:d5 mat. OM–33–33 s veľmi originálnou kombináciou obranných motívov, len škoda, že konštrukcia úlohy je tak povážlivá (maximálne bolo možné získať 6 bodov).

Riešenie problému č. 366 (Jarolín) z 14. 2. 1974. Úlohu rieši 1.Jd8 hr. 2.S:e6 mat, 1...Jd7 (A), V:g6 (B) 2.D:c4, D:f5 mat. Škoda, že vo zvodníku 1.Jd1? hrozí okrem autorom zamýšľaného 2.Je3 mat, aj 2.Jc3 mat a potom tematické obrany vlastne nie sú obranami. Preto A. Caletka z Bratislavy navrhuje autorovi brať do úvahy zvodník 1.J:c4? hr. 2.Je3 mat, 1...Vg6 (A), f4 (B) 2.D:f5, De4 mat. Pretože tento zvodník má dve vyvrátenia 1...J:c4! a 1...Vh5! odporučuje naviac pridať čPh5. Súhlasí s týmto návrhom autor? Oprava. Maximálne bolo možné získať 2 body (nekorektnosti vo zvodníkoch nebodujeme).

* 31. 3. 1974 sa v Bratislave uskutočnilo finálové kolo preboru ČSSR 1971–74 v riešení šachových problémov. Z 10 pozvaných finalistov sa ho zúčastnilo 6. Preborníkom ČSSR sa stal Andrej Ančin z Komárna pred Jánom Kozinkom z Trnavy a Ing. Hynekom Rozkovcom z Prahy. Ďalšie miesta obsadili: Vratislav Hadač, Jozef Žatko a Oliver Ralík.


Vzad <<  >> Vpred