Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 2. 5. 1974)


Problém č. 386

Cyril Opalek, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+11=18)


Problém č. 387

Ivan Jarolín, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (13+9=22)Kontrolná notácia: 386: bKc8 Dc5 Va3 Sa6 Sd6 Jc7 Jd3 (7), čKe4 Db1 Vd1 Vf3 Sh2 Sh3 Ja2 Jf1 Pb7 e6 f5 (11) – mat 2. ťahom, 387: bKd7 Dh3 Va1 Vg5 Sb5 Sg1 Ja2 Pa4 c6 e2 f7 g2 g4 (13), čKc5 Sd5 Sg3 Pa6 b6 c4 d4 e7 h4 (9) – mat 2. ťahom.

Riešenia ďalších dvoch pozoruhodných súťažných skladieb (podarí sa vám pochopiť ich obsah?) zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 374 (Salai sr.) zo 14. 3. 1974. Zvodník 1.Vd3? hr. 2.Vd4 mat, 1...J:d3 (A), Jf3 (B) 2.e:d3, e:f3 mat viazne na 1...c5! Zvodník 1.g5? tempo (tematické obrany sú založené na princípe predĺžených obrán jazdca: 1...J~ 2.Vg4 mat, 1...Jd3 (B), Jf3 (C) 2.e:d3, e:f3 mat, viazne na 1...Jg6! (aj 1...c5! a 1...Sf8 až a3!). Po prvom riešení 1.Jf3 hr. 2.Jd2 mat, 1...J:f3 (C), J:f1 (A) 2.e:d3, e:f3 mat, vznikol cyklus OM–32–23, kde A je obranný motív brania hrozbového kameňa, B – napadnutie hrozbového poľa a C – rozviazanie. Po ďalšom zvodníku 1.Vf3? hr. 2.Vf4 mat, 1...Jd3 (B), Jf3 (A) 2.e:d3, e:f3 mat, viazne na 1...Jg6! a v dvoch riešeniach bude tento cyklus dosiahnutý znova: 1.Jd3 hr. 2.Jf2 mat, 1...Jd3 (A), Jf3 (C) 2.e:d3, e:f3 mat a 1.c5 tempo (1...J~ 2.Vc4 mat), 1...Jd3 (C), Jf3 (B) 2.e:d3, e:f3 mat. Maximálne bolo možné získať 6 bodov (duály v netematických variantoch nebodujeme). Doteraz najoriginálnejší nápad na slovenskú tému v tomto turnaji. Obranné motívy vo zvodníku 1.g5? tempo a v riešení 1.c5! tempo, sú spracované na princípe predĺžených obrán bJe5, škoda len, že zvodník má viacero vyvrátení, čo je záporom tejto úlohy. Oprava.

* Ivan Jarolín opravuje svoju úlohu č. 366 (14. 2. 1974.) pridaním čPa3, b4. Prosíme o preskúmanie korektnosti. Nekorektnosť.

* V rubrike z 18. 4. 1974 zo zoznamu 8 úspešných riešiteľov, ktorí získali za č. 369 plný počet 5 bodov, vypadlo meno Ing. L. Hupku z Nitry.


Vzad <<  >> Vpred